Hva er reklamasjonsgrunnlag?

SomNy-mobiltelefoner

Hvis det oppdages en feil eller mangel må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi oss beskjed om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok produktet. Dersom produktet, eller deler av produktet, ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok produktet skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. (Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni 2002 Nr. 34)


Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig.


Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser: 

  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  • Kreve heving dersom mangelen er vesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, § 51). Hvis kriteriene for heving av kjøpet er i henhold til reklamasjonsreglene i Forbrukerkjøpsloven, skal avtalt beløp og eventuelle frakter refunderes innen 14 dager fra varen er registrert mottatt oss
  • Kreve erstatning 

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke produktet (vi tolker dette løper fra produktet er kvittert inn til Modino sitt lager) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt et erstatningsprodukt til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.


Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av produktet, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, § 30.

Selger følger Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

Fant du det du lette etter?

SomNy-graderinger

SomNy-telefoner kan du få i to ulike graderinger - altså hvor slitt de er. Les mer om graderingene her

Les mer

Garanti på SomNy

Les mer om garanti ved kjøp av SomNy telefon her.

Les mer

SomNy

Gå for et grønnere valg - kjøp brukt mobil!

Les mer
Kundeservice ikon med smilefjes og headset
Fant du ikke svaret?
Ikke noe problem! Kontakt oss, så hjelper vi deg videre.
chat-boble ikon
Chat med oss
Snakk direkte med en av våre medarbeidere på kundeservice.
Varslingsboboleikon med utropstegn
Driftsmeldinger
Fungerer ikke alt som det skal? Sjekk drifsmeldingene våre for status.