nettslett

Nettslett

Nå er forsikringen Nettslett inkludert i alle våre mobilabonnement!

Din sikkerhet er viktig for oss

 

Forsikringen gir rett til advokathjelp i tilfeller der du (bruker av abonnementet Nettslett er tilknyttet) blir utsatt for krenkende nettpubliseringer slik dette er definert i vilkårene.
Krenkende nettpublisering defineres som krenkende og lovstridig informasjon, herunder ytringer, som er publisert om deg i åpne og fritt tilgjengelige kilder på Internett. Krenkende og lovstridige bilder av deg som er delt i åpne og lukkede kilder uten ditt samtykke.

I tillegg dekker forsikringen utbetaling av beløp til deg for tap av lønnsinntekt som følge av hendelsen og ditt behov for psykologbistand. 

 

Ønsker du en forsikring som dekker mer? Les om Digital Trygghet