Reklamasjon

Her har vi samlet nyttig info rundt reklamasjon på nettbutikk bestilling.
Reklamasjon

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig.

Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangels beføyelser:
Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering

Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, § 51). Hvis kriteriene for heving av kjøpet er i henhold til reklamasjonsreglene i Forbrukerkjøpsloven, skal avtalt beløp og eventuelle frakter refunderes innen 14 dager fra varen er registrert mottatt oss

Kreve erstatning

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen ( vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til Talkmore sitt lager ) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, § 30.

En mobiltelefon vurderes å være utenfor garanti ved følgende forhold:
  • Når den er væskeskadet
  • Ved slag- eller mekanisk skade
  • Ved uautorisert inngrep i mobiltelefonen
  • Når telefonen ikke har gyldig kjøpskvittering/garantibevis
  • Hvis telefonen er programmert med virusinfisert programvare


Dersom telefon som blir sendt inn på service faller utenfor garanti vil det bli gitt ett prisoverslag for reparasjon som må aksepteres av kunde før reparasjon igangsettes.

Dersom du ikke ønsker telefonen reparert kan vi returnere denne til deg mot ett behandlingsgebyr + frakt.

Dersom du ønsker at serviceverkstedet skal skrote telefonen vil ikke det medføre ekstra kostnader for deg.

Lånetelefon

Vi tilbyr lånetelefon på forespørsel iht. til norsk lovverk dersom det tar lenger tid enn 7 virkedager å få innsendt mobiltelefon ferdig reparert.

Fant du det du lette etter?

Bestillingsløp og mobilrabatt

Her har vi samlet nyttig informasjon og veiledning rundt bestillingsløpet og mobilrabatt i nettbutikken vår.

Les mer

1000,- mobilrabatt og vilkår

Som Talkmore-kunde får du 1000,- i mobilrabatt i nettbutikken vår. Les mer om hvordan og vilkår her.

Les mer

Angrerett Nettbutikk-kjøp

Dersom du angrer på et kjøp hos oss, ønsker vi at håndteringen skal være så enkel som mulig for begge parter, og henviser derfor til angrerettloven.

Les mer
Fant du ikke svaret?
Ikke noe problem! Kontakt oss, så hjelper vi deg videre.
Chat med oss
Snakk direkte med en av våre medarbeidere på kundeservice.
Driftsmeldinger
Fungerer ikke alt som det skal? Sjekk drifsmeldingene våre for status.