Nettbutikk

Vilkår for Talkmore Nettbutikk
Vilkårene gjelder for forbrukerkjøp av varer fra Talkmore gjennom Talkmore’s nettbutikk. Det vises også til Talkmore’s alminnelige forretningsvilkår for kjøp av Talkmore’s ekomtjenester og forsikring. Forretningsvilkårene får anvendelse så langt disse passer. Ved eventuell motstrid vil nærværende vilkår gå foran de alminnelige forretningsvilkårene.
Partene i avtalen er den som er registrert som bestiller av varen gjennom nettbutikken og Talkmore AS (org. nr. 876 839 342)
Bestiller må være fylt 18 år.
Der det i disse vilkårene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks eller lignende.
Kundens bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos Talkmore, og kunden vil motta en ordrebekreftelse på bestillingen. Avvik mellom kundens bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra Talkmore, som kunden kan velge å akseptere eller takke nei til. Kunden har likevel rett til å gjøre gjeldende sin opprinnelige bestilling såfremt den er i samsvar med Talkmore’s tilbud.
Talkmore tar forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme. Dette kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til den informasjonen som er gitt i vår nettbutikk, markedsføring og lignende. Dersom en av partene innså, eller burde ha innsett, at det forelå en skrive-/trykkfeil, er verken Talkmore eller kunden bundet av avtalen. Talkmore forbeholder seg retten til å kansellere hele eller deler av kundens bestilling om varen er utsolgt. Kunden vil bli informert dersom varen er utsolgt, og behov for å legge inn ny ordre.
Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Talkmore samarbeider med Klarna for å tilby deg fleksible, enkle og trygge betalingsmåter når du kjøper din nye telefon. Du kan selv velge ønsket betalingsmåte. Betaling skjer i henhold til nærmere avtale mellom deg og Klarna.

Klarna bruker de nyeste sikkerhetsmekanismene for å beskytte informasjonen din og forhindre uautoriserte kjøp. Klarnas kjøperbeskyttelse fratar deg alt ansvar i forbindelse med svindel. Les brukervilkårene her. Du kan også finne svar på ofte stilte spørsmål om nettbutikken, betalingsmuligheter og Klarna på våre kundeservice sider eller inne på Klarnas spørsmål og svar side.

Klarna-appen

Talkmore anbefaler å laste ned Klarna-appen. Der får du full kontroll, og kan betale fakturaen din med et klikk. Appen vil også sende deg påminnelser når det er å tide å betale. Og er det noe du lurer på kan du i appen kontakte Klarnas kundeservice 24/7.

Personvernerklæring

For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er Talkmore nødt til å dele noen opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring

Talkmore leverer varen til kundens adresse som legges inn i Klarna. Varen leveres på den måten, stedet og til det tidspunktet som er angitt i ordrebekreftelsen. Inntil varen overtas av kunden holder Talkmore risikoen, og varen anses som overtatt av kunden når kunden har fått varen i sin besittelse. Dersom kunden har bestilt flere varer, vil disse sendes samlet når de er tilgjengelige på lager.

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Talkmores nettbutikk må anses som veiledende.
Når kunden har mottatt varen skal kunden snarest mulig undersøke om varen er i samsvar med ordrebekreftelsen eller om varen har feil eller mangler.

Om varen har blitt skadet under transport må det fylles ut avviksskjema hos transportør og gi beskjed til Talkmore.

Ved feil eller mangler ved varen må kunden kontakte Talkmore’s kundeservice innen rimelig tid.
Dersom en vare er utsolgt, vil varen bli sendt ut så snart den er på lager. Om vi ikke får inn varen igjen vil Talkmore informere kunden om dette snarest mulig. Se punkt 5.
11 a) Forsinkelse fra Talkmore’s side

Om kunden ikke mottar varen eller levering er forsinket i henhold til avtalen mellom Talkmore og kunden, og dette ikke skyldes forhold på kjøpers side, kan kjøper etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren. Det vises her til forbrukerkjøpsloven kapittel 5.


11 b) Feil og mangel ved varen


Kunden skal melde fra til Talkmore om eventuelle feil og mangler ved produktet innen rimelig tid etter at kunden har oppdaget disse. Denne informasjonen kan meldes fra om skriftlig eller muntlig. Talkmore har rett til å søke og utbedre produktene dersom de har feil eller mangler. Kunden kan kreve omlevering, prisavslag, erstatning og heving av avtalen, dersom retting av mangler og feil ikke er mulig. Det vises her til forbrukerkjøpsloven § 6. Ved reklamasjon anbefaler Talkmore av bevishensyn at denne sendes skriftlig. Kunden vil motta en skriftlig bekreftelse på sin reklamasjon. Talkmore vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at kunden overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år.


11 c) Mislighold fra kjøpers side

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes forhold på Talkmore’s side, kan Talkmore etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet og kreve erstatning fra kjøperen. Talkmore kan også kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved uavhentede varer som ikke er forskuddsbetalt. Det vises her til forbrukerkjøpsloven kapittel 9.
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Det medfølger et angrerettskjema som kan benyttes til dette formålet. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Talkmore innen rimelig tid. Talkmore er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra tidspunktet Talkmore mottar varen eller henteseddel, eller varen er stilt til Talkmore’s rådighet.

Talkmore kan trekke beløp for verdiforringelse av varen. Hvis varen er skadet, vil Talkmore kunne holde igjen verdien av skaden og tilbakebetale resten. Dette er dekket i angrerettloven §25.

Kostnadene for returforsendelsen må betales av kjøperen. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet, men varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Såfremt det er mulig, skal kjøperen returnere varen i originalemballasjen. Telefonen må leveres tilbake med opprinnelig medfølgende utstyr i returesken, som for eksempel ladekabel. Varer som ved tilbud eller kampanje var inkludert i kjøpet av telefonen må også returneres, og kjøperen skal returnere varen(e) i originalemballasjen.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres.

Talkmore gir deg trygghet med 30 dagers returrett for kjøp av SomNy mobiltelefoner i nettbutikken. Angreskjema må fylles ut og returneres sammen med telefonen. Åpent kjøp i 30 dager gjelder fra varen er utlevert til kunden, til varen er returnert på postkontoret. Husk kvittering fra postkontoret som bevis dersom noe skulle skje med pakken før vi mottar den.

Talkmore tilbakebetaler hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra tidspunktet Talkmore mottar varen. For eventuell oppsigelse av abonnement må kjøperen kontakte kundeservice. Se vilkår for mobile tjenester

Returretten gjelder kun kjøp av mobiltelefon og varer som ved tilbud eller kampanje var inkludert i kjøpet av telefonen i Talkmore sin nettbutikk. Vi tar forbehold om at returrett kan nektes ved misbruk av ordningen.Tilstand på telefon

 • Telefonen må leveres tilbake til Talkmore i tilnærmet samme stand som den var i da kjøperen mottok den. Med dette menes kosmetisk eller funksjonell tilstand som følger:
 • Forsiden og baksiden av telefonen må vise lite eller ingen tegn på slitasje
 • Ingen synlige skraper eller sprekker i eller på telefonen. Kun svært små merker godtas
 • Ikke knust
 • Fullt funksjonell, f.eks. høyttaler, mikrofon, knapp osv.
 • Telefonen må være komplett og uten uautoriserte deler, og ikke være reparert på et uautorisert verksted
 • Det er anbefalt at det benyttes deksel og skjermbeskyttelse.
 • Før mobilen sendes inn må kunden sørge for at:
 • Telefonen kan slås av og på uten problemer
 • Telefonen er satt tilbake til fabrikkinnstillinger
 • Alle koder/låsefunksjoner er deaktivert
 • Telefonen ikke har skjermlås, pinkode eller passord
 • Skade utover normal slitasje
 • Dersom telefonen ikke oppfyller kravene til tilstand, må telefonen utbedres for kundens regning før telefonen kan returneres.
 • Åpent kjøp kan benyttes hvis telefonen har skade som dekkes av Skjerm- eller Plussforsikring. Kunden vil da bli kontaktet og tilbudt tilbakebetaling. Egenandel i henhold til forsikringsvilkår vil påløpe, og må betales før kjøpesummen blir utbetalt.
 • Du må ha et aktivt mobilabonnement med månedspris for å kjøpe telefon med mobilrabatt
 • Du kan kjøpe maksimalt en telefon per nummer hos Talkmore i året (i løpet av 12 måneder)
 • Du må ha betalt 3 fakturaer hos Talkmore.
 • Dersom du har blitt ny kunde og har verve-rabatt, må du betale 3 fakturaer etter at rabatten er utløpt
 • Hvis bestillingen ikke overholder vilkårene over, vil rabatten etterfaktureres.

Mer om mobilrabatt

 • Du må være aktiv kunde for å kunne ha forsikring
 • Det er kun mulig å registrere én forsikring per nummer
 • Forsikringen gjelder i 60 måneder, fra forsikringens start

Mer om forsikring

Talkmore har salgspant i den leverte varen inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.
 • Klage på forbrukerkjøp av en vare kan rettes til Forbrukerrådet.
 • EUs klageportal kan også brukes hvis klager ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis klager er forbruker bosatt i et annet EØS/EU-land. Klagen inngis her http://ec.europa.eu/odr. Ved klage via EUs klageportal må kunden registrere følgende epostadresse i klageportalens klageskjema: talkmore@modino.no
 • For begge klageordninger må kunden først ha rettet en klage til Talkmore uten at saken er løst i minnelighet.
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Tvisten skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i kjøperens verneting.

Kundeservice ikon med smilefjes og headset
Fant du ikke svaret?
Ikke noe problem! Kontakt oss, så hjelper vi deg videre.
chat-boble ikon
Chat med oss
Snakk direkte med en av våre medarbeidere på kundeservice.
Varslingsboboleikon med utropstegn
Driftsmeldinger
Fungerer ikke alt som det skal? Sjekk drifsmeldingene våre for status.