Miljoefyrtaarn

Talkmore har blitt enda grønnere

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert!

Med dette viser vi vår innsats for å gjøre ting på en mer miljøvennlig måte.

Vi er operatøren med det grønne hjertet!

Talkmore skal være en pålitelig aktør som kundene våre skal kunne stole på, og det innebærer også et miljøansvar som vi med vår Miljøfyrtårnsertifisering tar på alvor.

Miljøvennlige lokaler
2020 markerte flere store begivenheter for Talkmore. I juni flyttet vi inn i nye lokaler på Løren i et av Nord-Europas smarteste bygg. Dette bidrar på flere nivå i vårt arbeid med å redusere og effektivisere energibruken. Bygget har for eksempel utvendig solavskjerming som bidrar til et stabilt inneklima, slik at ikke like mye energi trengs for ventilasjon som ellers. Bygget har egen avfallssortering som i tillegg til våre egne målinger av vekt/mengde gir oss god kontroll på avfallet.

 

Systematisk arbeid med miljø

Vi har en egen miljøgruppe som jobber med rutiner og passer på at bedriften etterlever de tiltakene og målene vi har satt oss. Gruppen består av personer fra forskjellige avdelinger slik at hele organisasjonen er representert. Vi kan da finne løsninger som alle kan få til og det er enklere for de ansatte å komme med forslag. Talkmore jobber systematisk med arbeidet for å redusere avfall, og samtidig redusere energibruk der vi kan. Dette gjelder hele organisasjonen fra ledelse til vikarer.

 

Trygg og inkluderende arbeidsplass
Gjennom tett oppfølging av ansatte med månedlige medarbeiderpulser, jobber vi kontinuerlig med å finne forbedringspunkter og kan kjapt komme med tiltak som gir best mulig arbeidsmiljø. Vi er sikre på at fornøyde ansatte gir de beste resultatene, og Talkmore skal være et sted der alle ansatte føler seg sett og verdsatt, og at de har en arbeidsgiver som bryr seg og som de kan stole på.

Rutiner og tiltak for miljø og kvalitet

 

  • Kildesortering av avfall
  • Lokaler i et BREEAM-godkjent bygg
  • Jevnlige medarbeiderundersøkelser
  • Oppfordrer ansatte til å ta kollektivt eller sykle til/fra jobb
  • El-sparkesykkel tilgjengelig for alle ansatte
  • Moderne låsbar sykkelgarasje og garderober med dusj
  • Mindre energi trengs for å holde inneklima stabilt, da bygget benytter utvendig solskjerming automatisk
  • All intern kommunikasjon går 1:1 eller digitalt 
  • Vi er forsiktige i innkjøpene våre og velger fortrinnsvis miljøsertifiserte leverandører