Tvillingsim_ny

TvillingSIM

For deg som jevnlig bruker to mobiltelefoner, kan du få et ekstra SIM-kort i tillegg til hovedkortet, dette kalles tvillingSIM.

Tvillingabonnementet gjør det enkelt å bruke to mobiltelefoner, uten at du trenger å bytte SIM-kort eller stenge av telefonen som ikke er i bruk. Du kan ringe ut fra begge mobiltelefonene samtidig, og all trafikk samles på en felles faktura.

Bestill TvillingSIM

TvillingSIM kan bestilles på Mine sider eller ved å kontakte Talkmore kundesenter.

Priser
TvillingSIM koster 29 kroner i måneden, og nytt SIM-kort koster 99,-. Obs! Om du har etablert sperrer for spesielle samtaletyper på ditt hovedSIM, må du ta kontakt med kundesenter for å få etablert de samme sperrene på TvillingSIM.

Bruk av TvillingSIM i utlandet
TvillingSIM skal fungere i utlandet akkurat som hjemme.
Det kan skje at TvillingSIM mister forbindelse med nettet når du er i utlandet, noe som vil føre til at du ikke kan motta samtaler på TvillingSIM eller på ditt hovedSIM.

Om du opplever dette, kan det løses ved å skru av og på telefonen eller aktivere/deaktivere flymodus.
Se brukerveiledning TvillingSIM.

* Tjenesten krever at MobilSvar er aktivert på ditt abonnement. Har du ikke denne tjenesten fra før vil den bli aktivert. Aktivering av MobilSvar er gratis.