Brukerveiledning-tvillingsim_ny

Brukerveiledning TvillingSIM

Samtaler
Når noen ringer deg på ditt hovednummer, ringer det på begge SIM-kortene samtidig. Er den ene mobiltelefonen skrudd av, vil det allikevel ringe på den andre. Tilleggskortet har eget anropsnummer som kun brukes når du sender og mottar tekstmeldinger. Hvis noen ringer mobilnummeret til tilleggskortet, gis det en en talebeskjed som oppgir hovednummeret ditt.

Det er ikke mulig å ringe fra den ene mobiltelefonen til den andre. Det er heller ikke mulig å motta en ny innkommende samtale hvis en av telefonene er i bruk. Det er derimot mulig å ringe ut fra den ledige mobiltelefonen, selv om den andre er i bruk. For eksempel vil det være mulig å være oppkoblet med tilleggskortet i en PC, samtidig som det ringes ut fra en mobiltelefon med tilleggskortet.

 

SMS
SMS sendt til hovednummeret kommer som standard kun til hovedkortet, mens SMS sendt til tvillingnummeret mottas kun på tvillingkortet. Dette gjelder også ved bruk av SMS-tjenester. Dersom du likevel ønsker å motta SMS sendt til ditt hovednummer som kopi til ditt tvillingkort, kan du endre innstillingene for dette på Mine sider*.

 

Nummervisning
Det er alltid hovedkortets anropsnummer som vises så lenge du befinner deg i Norge. Det tas forbehold om at det kan være feil på nummervisningen til noen andre operatører. Hvis du ringer fra tilleggskortet i utlandet, vil det alltid være tilleggskortets nummer som vises.

Ved sending av SMS i Norge er det som standard at hovednummer vises. Hvis man ikke har SMS kopi til Tvillingkortet så vil tvillingnummer vises ved sending av SMS. Dette kan endres via Mine Sider. Ved sending av MMS er det tvillingnummer som vises.


Viderekobling

All viderekobling styres fra hovedkortet. Det er ikke mulig å endre viderekobling fra tilleggskortet. Forsøk på å gjøre dette vil bli avvist av GSM nettet selv om menyene for viderekobling finnes på mobiltelefonen.

Du kan selv styre hvor samtalene skal viderekobles, men automatisk viderekobling til Mobilsvar vil inntreffe i to tilfeller:

  • Når mobiltelefonen med tilleggskortet er opptatt
  • Når mobiltelefonen med hovedkortet befinner seg utenfor dekning eller er avslått, og du ikke svarer på tilleggskortet

MobilSvar
MobilSvar må være registrert på hovedabonnement for av TvillingSIM skal kunne aktiveres. Det vil ikke være mulig å aktivere MobilSvar på tilleggsabonnementet. Du kan ringe direkte til MobilSvar fra både hoved- og tilleggskortet, så lenge du befinner deg i Norge. Ønsker du å kun ha muligheten til år ringe direkte til MobilSvar fra hovedkortet, kan du endre innstilling for dette på Mine sider*. MobilSvar virker som vanlig både på hoved- og tilleggskortet fra utlandet.

Varsling om nye beskjeder fra MobilSvar vil kun bli sendt til hovedkortet.


TvillingSIM i utlandet

TvillingSIM skal fungere i utlandet akkurat som hjemme.
Det kan skje at TvillingSIM mister forbindelse med nettet når du er i utlandet, noe som vil føre til at du ikke kan motta samtaler på TvillingSIM eller på ditt hovedSIM. Om du opplever dette, kan det løses ved å skru av og på telefonen eller aktivere/deaktivere flymodus.

* På Mine sider på siden for Mine tjenester finner du et banner nederst på siden som heter Andre tjenester. Denne leder til en ny side med egen innlogging (tjenestene er levert av Telenor) hvor innstillinger for blant annet TvillingSIM og MobilSvar kan gjøres.