sperring_tilutland_ny

Sperr for samtaler til utlandet

Få bedre kontroll ved å sperre for samtaler til utlandet

Ha kontroll på din mobilbruk
Sperr for alle samtaler til utenlandske telefonnummer når du befinner deg i Norge, og for alle utgående samtaler til andre land enn det du befinner deg i, når du er i utlandet.

Om du er i utlandet kan du da fortsatt ringe lokale samtaler i landet du befinner deg i, men du kan ikke ringe ut av landet, for eksempel til Norge.


Mottak av samtaler

Du vil fremdeles kunne motta samtaler, både fra utenlandske telefonnummer og når du befinner deg i utlandet.


Aktiver tjenesten
Du kan selv bestille og avbestille tjenesten etter behov på Mine sider.