Pakkevarsling_ny

Pakkevarsling

Få varsel når du har brukt 80% av det inkluderte

Få varsling via SMS

Med denne tjenesten får du en SMS når 80% av en abonnementspakke er brukt opp. Tjenesten er automatisk aktivert for alle fakturaabonnement.

Merk at det kan forekomme enkelte forsinkelser i trafikkfiler fra vår leverandør, og SMS bør derfor sees på som en indikasjon på ditt forbruk.