Kontroll på databruk i utlandet

Sperre for bruk av data i utlandet over kr 500.

Andre nyttige tjenester

Makspris på databruk

Makspris Data gir deg enkelt kontroll på dataforbruk, og du betaler maks 49 pr dag om du går over pakken, opp til 9500 MB pr måned. Les om Makspris data

Sperr for samtaler til utland

Sperr abonnementet ditt for alle samtaler til utenlandske telefonnummer fra Norge, og utgående samtaler når du er i utlandet. Les mer

SMS ved 80% forbruk

Få varsel på SMS når du har brukt 80% av det inkluderte innholdet i abonnementet ditt. Les mer om varsling 80%

Sperre på 500 kroner

Beskytt deg mot høye regninger ved bruk av mobil datatrafikk i alle land utenfor Norge. Tjenesten løper fra den første til den siste i måneden, og vil sperre for datatrafikk i utlandet når forbruk har nådd kr 500.


Hvordan aktivere tjenesten?

Når du reiser til utlandet aktiveres tjenesten automatisk, og du får SMS på  når du nærmer deg kr 500 i månedlige påløpte datakostnader. 

Merk at det kan forekomme forsinkelser i registreringen av utenlandstrafikk, sperringen vil derfor først skje når trafikk over kr 500 er registrert hos oss.


Jeg har sendt 'Stopp utland' tidligere

Om du på et eller annet tidspunkt har sendt STOPP UTLAND til 1999 er du ikke lenger beskyttet av tjenesten. Ønsker du å aktivere Datakontroll Utland igjen, kan du sende START UTLAND til 1999.

Merk: Dersom du har deaktivert Datakontroll Utland ved å sende STOPP UTLAND vil tjenesten fortsatt være aktiv på Mine Sider, da tjenesten ikke er fjernet fra abonnementet, kun deaktivert.


Er du i utlandet?

Sender du kodeord STATUS UTLAND til 1999 får du en melding med informasjon over ditt dataforbruk i utlandet hittil inneværende måned, og en bekreftelse på om tjenesten er aktivert eller ikke.


Jeg vil fortsette databruk

Om du vil fortsette databruken når du mottar SMS om at du nærmer deg grensen, må du aktivt si ifra om fortsatt bruk. Da besvarer du SMSen til 1999 ved å sende FORTSETT UTLAND som bekrefter videre bruk. Gjør du ikke det vil databruken automatisk stoppes ved ca kr 500 i månedlige påløpte datakostnader.

Sperringen stopper deg ikke fra å ringe eller sende sms på vanlig måte og varer fram til neste kalendermåned. Du kan når som helst oppheve sperringen ved å sende FORTSETT UTLAND til 1999 for å bekrefte videre bruk.