Strombegreper enkelt forklart

Strømbegreper enkelt forklart

Det kan ofte fremstå forvirrende og vanskelig å sette seg inn i alle begrepene rundt det å bestille strøm. Her får du en oversikt over de viktigste begrepene du bør vite noe om.

Hva er forskjell på spotpris og innkjøpspris?

Det er mange ulike betegnelser på samme avtaletype; spotpris, innkjøpspris, innkjøpskostnad, strømpris, elspotprisen:
Avtalen tar for seg hva strømmen koster på Nord Pool (Strømbørsen / Kraftbørsen) time for time.


Hva er Påslag?

Dette er et pristillegg som strømleverandører tar i tillegg til kostnaden for det faktiske forbruket ditt. Pristillegget ganges opp med forbruket ditt. Påslagene kan omtales som f.eks. innkjøpskostnader, opprinnelsesgaranti, forvaltningspris, fastledd, trygghetspakke o.l. Sjekk alltid hos strømleverandøren din om de har påslag, og les nøye gjennom avtalen før du bestemmer deg.


Hva er Bindingstid / Avtaletid?

Enkelte strømleverandører opererer med bindingstid. Dersom det er bindingstid på avtalen du vurderer å inngå må du være oppmerksom på at den kan ha lav pris den første tiden, for deretter å øke, eller at du blir flyttet over på en annen avtale etter eksempelvis de første 6 månedene.


Hva er Nord Pool?

Nord Pool er navnet på Strømbørsen (Kraftbørsen). Det er her alle strømleverandører kjøper inn strømmen fra. Alle strømleverandører handler inn strøm på lik linje uavhengig av størrelse og bransjeerfaring.


Hva er et Nettselskap / Kraftprodusent / Kraftselskap / Nettleverandør?

Dette er det selskapet som leverer strømnettet til boligen din, og det selskapet du betaler nettleie til for å kunne benytte deg av strømnettet. Det finnes kun én leverandør innenfor hvert geografiske område.


Hva er en Strømleverandør / Kraftleverandør?

Dette er det selskapet du kjøper selve strømmen fra. I Norge har vi fritt valg av strømleverandør. Eksempel på leverandør kan være Gudbrandsdalen Energi, Talkmore, Norgesenergi, Fjordkraft, med flere. Alle selskapene kjøper inn strøm til nøyaktig samme pris på Nord Pool, men de står fritt til å legge på ekstra kostnader som f.eks. innkjøpskostnader. Dette må du undersøke i vilkårene på avtalen før du inngår en ny strømavtale.


Hva er kWh?

kWh = Kilowattime. Dette er måleenheten for strøm, man sier gjerne at du betaler X øre per kWh forbruk.

 

Hvilke avtaler finnes i strømmarkedet?

Spotprisavtale:
Dette er den strømavtalen flest folk velger og er også den strømavtalen som Forbrukerombudet anbefaler. Spotprisavtalen varerier fra time til time, og påvirkes av blant annet temperatur, vær og hvor mye strøm som brukes (etterspørsel). Prisen stiger som regel i kalde vintermåneder, og synker i varme måneder, men uansett så vil snittprisen gjennom året være den rimeligste.

Fastprisavtale:

Da betaler du en fast pris per måned. Dette vil over tid generelt føre til en dyrere strømregning fordi du for eksempel vil måtte betale mer i de varme sommermånedene hvor strømmen er billigere.

Variabel pris avtaler:
Variabel er en fast pris som er helt lik hele døgnet for minimum 14 dager av gangen, og strømselskapene er pålagt å melde om prisendring 14 dager før endringen skjer. Variabel pris følger IKKE Strømbørsen sin spotpris, og strømselskapene kan sette den prisen de vil.
Merk: Forbrukerrådet mener Variabelpris-avtale i stor grad forvirrer kundene, og at denne type avtaler ikke burde selges i markedet.


Her kan du lese om Forbrukerrådet sin kritikk til en rekke strømselskaper sin prisingspraksis >>

Hva er Elhub:
Elhub er kraftbransjen sin felles datahub der dataene fra alle strømmålerne i hele landet samles i et felles system. Du trenger din målepunktID hvis du vil bytte til en ny strømleverandør i leiligheten, huset eller fritidsboligen din.

 

Hvordan finne målernummer og målepunkt ID? 

MålepunktID (18 siffer - starter alltid med 7070575000) kan du finne på en tidligere faktura eller få oppgitt av nettselskapet. IDn finnes ikke på strømmåleren.

Usikker? snakk med oss eller sjekk på Elhub sin side >>