NyBransjestandard

Strøm skal være enkelt: Lanserer forslag om bransjestandard

Forbrukerrådet avdekket nylig at 29 strømselskaper opererer med skjulte priser, som fører til at kundene må betale en høyere regning enn forespeilet. – Strømselskapene må få klare retningslinjer å forholde seg til, mener Ådne Gabrielsen i Talkmore Strøm.

- De fleste synes strømmarkedet er uoversiktlig, og det finnes et utall ulike avtaletyper som er umulige å sette seg inn i for forbrukeren. Det er det på høy tid å gjøre noe med, sier Ådne Gabrielsen, leder i Talkmore Strøm.

Foreslår ny bransjestandard
Derfor går Talkmore Strøm nå i bresjen for en ny bransjestandard.
- Vi mener alle strømleverandører bør følge en bransjestandard som gjør det enklere for kundene å orientere seg og som sikrer konkurranse på like vilkår. Bransjestandarden bør gjelde avtaletypen som følger prisen på strømbørsen, det vil si det som gjerne kalles spotpris, innkjøpspris eller markedspris, forklarer Gabrielsen.

Slik er Talkmores forslag:

  • Strømprisen skal alltid følge prisen på strømbørsen 100 prosent, time for time.
  • Alle priselementer skal kommuniseres tydelig i markedsføringen. Priser skal ikke skjules bak begreper som innkjøpspris, slik Forbrukerrådet har avdekket at mange i bransjen gjør det.
  • Påslag per kWh skal ikke være variabelt, det vil si at det på forhånd skal opplyses nøyaktig om hva påslaget vil bli.

- En slik bransjestandard vil gjøre det langt enklere for forbrukerne å sammenligne priser. De kan da være trygge på at spotprisen er lik hos alle leverandører, og at det eneste de trenger å vurdere er et eventuelt påslag per kWh og månedsbeløpet, sier Ådne Gabrielsen.

Positiv til forslaget
Næringspolitisk rådgiver Ulf Møller i Energi Norge ønsker Talkmore velkommen til strømbransjen, og er positiv til forslaget:
- Bransjestandarden Talkmore beskriver er i tråd med sertifiseringsordningen «Trygg strømhandel», sier Møller til Dinside.