Kompensasjonsordningen

Informasjon om kompensasjonsordning

Som følge av vinterens høye strømpriser har staten besluttet å kompensere deler av regningen til strømkundene i Norge. Dersom gjennomsnittlig spotpris er høyere enn 70 øre per kilowattime vil staten dekke 80% av prisen over dette nivået. Oppdatert 9. mars 2022.

Hvordan får jeg denne kompensasjonen?
Du trenger ikke gjøre noe selv for å få støtten du har krav på – alt skjer automatisk. Det er nettselskapet ditt som er ansvarlig for at du får riktig støttebeløp på fakturaen din.

De fleste kunder hos Talkmore har strøm og nettleie på samme faktura, og du vil derfor få en lavere faktura fra Talkmore Strøm. De som får separat faktura fra nettselskapet, vil få støtten trukket fra på fakturaen direkte fra nettselskapet.

 

Hva går kompensasjonsordningen ut på?
Støtteordningen gjelder alle privatkunder. Ordningen gjelder imidlertid ikke hytter og fritidsboliger. Det betyr at hvis du har både hus og hytte vil du kun få dekket deler av strømmen til huset ditt. Kompensasjonen gjelder for strømforbruk inntil 5000 kilowattimer per måned. Det er svært få som bruker mer strøm enn dette.

Ordningen gjelder fra og med desember 2021 til og med mars 2022, men med planer om forlengelser. Fra og med januar har Regjeringen justert opp kompensasjonsgraden fra 55 til 80 prosent. Fratrekket kommer på fakturaen din – helt automatisk!

Satsene for februar er nå fastsatt. Under finner du gjennomsnittlig strømpris eks. mva og strømstøtte per kWh for de ulike prisområdene.

NO1 (Øst): 119,77 øre - 80,67 øre i støtte per kWh
NO2 (Sørvest): 119,77 øre - 80,67 øre i støtte per kWh
NO3 (Midt): 17,96 øre - ingen støtte
NO 4 (Nord): 16,05 øre - ingen støtte
NO5 (Vest): 119,47 øre - 80,30 øre i støtte per kWh

 

Slik blir regnestykket for deg
Det er ikke rett frem å regne ut støtten man har krav på, men her er en forklaring for de som vil dykke ned i detaljene:

Det er 5 ulike prisområder i Norge. Hvis vi tar utgangspunkt i Sør-Norge var strømprisen for januar på cirka 120 øre (før mva). Staten dekker nå 80% av prisen over 70 øre.

Da blir regnestykket slik:
120 - 70 = 50
50 * 0,8 = 40

Det betyr at staten vil dekke 40 øre, og du betaler 80 øre. I tillegg slipper man merverdiavgift på disse ørene, slik at støttebeløpet ditt vil bli ca. 50 øre. En gjennomsnittlig husholdning brukte ca. 2000 kilowattimer i januar. Disse vil da få dekket 50 øre x 2000 kilowattimer = 1000,–.

Merk at beløp i regnestykket er avrundet til nærmeste hele krone.