Kompensasjonsordningen

Informasjon om kompensjonsordning

Som følge av vinterens høye strømpriser har staten besluttet å kompensere deler av regningen til strømkundene i Norge. Dersom gjennomsnittlig spotpris er høyere enn 70 øre per kilowattime vil staten dekke 55 % av prisen over dette nivået.

Hvordan får jeg denne kompensasjonen?
Du trenger ikke gjøre noe selv for å få støtten du har krav på – alt skjer automatisk. Det er nettselskapet ditt som er ansvarlig for at du får riktig støttebeløp på fakturaen din.

De fleste kunder hos Talkmore har strøm og nettleie på samme faktura, og du vil derfor få en lavere faktura fra Talkmore Strøm. De som får separat faktura fra nettselskapet, vil få støtten trukket fra på fakturaen direkte fra nettselskapet.

 

Hva går kompensjonsordning ut på?
Støtteordningen gjelder alle privatkunder. Ordningen gjelder imidlertid ikke hytter og fritidsboliger. Det betyr at hvis du har både hus og hytte vil du kun få dekket deler av strømmen til huset ditt.
Kompensasjonen gjelder for strømforbruk inntil 5000 kilowattimer per måned. Det er svært få som bruker mer strøm enn dette.

Ordningen gjelder fra og med desember 2021 til og med mars 2022. Det første fratrekket vil komme på fakturaen din i januar 2022 – helt automatisk!


Slik blir regnestykket for deg
Det er ikke rett frem å regne ut støtten man har krav på, men her er en forklaring for de som vil dykke ned i detaljene:

Det er 5 ulike prisområder i Norge. Hvis vi tar utgangspunkt i Sør-Norge var strømprisen for desember på 153 øre (før mva). Staten dekker 55 % av prisen over 70 øre.

Da blir regnestykket slik:
153 - 70 = 83
83*0,55 = 46

Det betyr at staten vil dekke 46 øre. I tillegg slipper man mva på disse ørene, slik at støttebeløpet ditt vil bli ca. 58 øre. En gjennomsnittlig husholdning bruker ca. 1800 kilowattimer i desember. Disse vil da få dekket 58 øre x 1800 kilowattimer = 1044,–.

Merk at beløp i regnestykket er avrundet til nærmeste hele krone.