Kompensasjonsordningen

Informasjon om kompensasjonsordning

Som følge av vinterens høye strømpriser har staten besluttet å kompensere deler av regningen til strømkundene i Norge. Dersom gjennomsnittlig spotpris er høyere enn 70 øre per kilowattime vil staten dekke 80% av prisen over dette nivået. Fra 1. september 2022 øker støtten til 90% av prisen over 70 øre per kilowattime. Oppdatert 22. august 2022.

Hvordan får jeg denne kompensasjonen?
Du trenger ikke gjøre noe selv for å få støtten du har krav på – alt skjer automatisk. Det er nettselskapet ditt som er ansvarlig for at du får riktig støttebeløp på fakturaen din.

De fleste kunder hos Talkmore har strøm og nettleie på samme faktura, og du vil derfor få en lavere faktura fra Talkmore Strøm. De som får separat faktura fra nettselskapet, vil få støtten trukket fra på fakturaen direkte fra nettselskapet.

 

Hva går kompensasjonsordningen ut på?
Støtteordningen gjelder alle privatkunder. Ordningen gjelder imidlertid ikke hytter og fritidsboliger. Det betyr at hvis du har både hus og hytte vil du kun få dekket deler av strømmen til huset ditt. Kompensasjonen gjelder for strømforbruk inntil 5000 kilowattimer per måned. Det er svært få som bruker mer strøm enn dette.

Ordningen gjelder fra og med desember 2021 til og med mars 2023. Fra og med september 2022 har Regjeringen justert opp kompensasjonsgraden fra 80 til 90 prosent. Fratrekket skjer på nettleien og kommer på fakturaen din – helt automatisk!

 

Slik blir regnestykket for deg
Det er ikke rett frem å regne ut støtten man har krav på, men her er en forklaring for de som vil dykke ned i detaljene:

Det er 5 ulike prisområder i Norge. Hvis vi tar utgangspunkt i Sør-Norge og en strømpris på 200 øre (før mva). Staten dekker fra 1. september 2022 90% av prisen over 70 øre.

Da blir regnestykket slik:
200 øre - 70 øre = 130 øre
130 * 0,9 = 117

Det betyr at staten vil dekke 117 øre (146 øre med mva) og du betaler 104 øre etter mva.

Merk at beløp i regnestykket er avrundet til nærmeste hele krone.