Vilkår for tjenesten SMS+ og Tale+Viktige punkter du som bruker av tjenesten SMS+ og Tale+ (RCS) må være klar over:

  • Data lagres og behandles EFTA/EØS -området samt USA
  • Talkmore benytter underleverandør for behandling av data
  • Talkmore vil samle inn bruksdata for analyse av tjenestebruk

 

1. VIRKEOMRÅDE OG VILKÅR

Følgende vilkår gjelder for avtale mellom Talkmore og kunden om levering av tjenesten SMS+ og Tale+ (RCS), heretter kalt tjenesten.

Det vises for øvrig til Talkmores generelle forretningsvilkår (/vilkar ), som gjelder så langt disse passer. I tilfelle motstrid mellom vilkår for tjenesten og Talkmores generelle forretningsvilkår, går nærværende vilkår foran de generelle. Talkmores behandling av personopplysninger følger Telenors erklæring om personvern og sikkerhet. Se https://www.telenor.no/om/personvern/  for mer utfyllende beskrivelse.

 

2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN

Tjenesten er en IP-basert meldingstjeneste som lar kunden sende og motta meldinger og gir tilgang til utvidet funksjonalitet, som for eksempel angivelse av tema, samtalens viktighet og deling av filer. Tjenesten vil kun fungere med andre terminaler som også er aktivert for Tjenesten.

Dataforbruket knyttet til tjenesten prises som vanlig data og vil følge kundens prisplan.

Kunden kan enkelt deaktivere tjenesten på telefonen. Tjenesten fungerer ikke på Tvilling-SIM.

 

3. PERSONVERN

Ved første gangs aktivering av tjenesten må kunden samtykke til Talkmores behandling av kundens bruksdata. Formålet med databehandlingen er utarbeiding av statistikk for bruk av tjenesten. Data lagres i inntil 2 år. For øvrig behandler Talkmore følgende data:

a. Informasjon om avsender, mottaker, datamengde og tidspunkt for sending / mottak
b. Meldingstype; Chat, gruppemelding, samtale
c. Nettverk; Operatør, IP adresse
d. Bruk av klienten/tjenesten
 
Talkmore bruker underleverandører for produksjon av tjenesten. Underleverandørene opererer fra EFTA-/EØS-området, samt fra USA. Talkmore har inngått databehandleravtale med sine underleverandører. 

Meldingene kunden sender behandles av Talkmores underleverandør, som tilrettelegger for overføring av meldingene til og fra kundens utstyr.