Strømpriser og strømstøtte i mai

Vi holder deg oppdatert på hvordan strømprisene utvikler seg, uten å bruke vanskelige ord og begreper. Les hva strømprisen havnet på i mai 2023 i de fem norske prisområdene.
mann med grønn skjorte ser på mobilen, man ser Talkmore Strøm appen som viser strømprisen
Gode nyheter – strømprisene i de sørlige prisområdene var på sitt laveste på 21 måneder i mai 🎉 Sist strømprisene var like lave i sør var i august 2021, som på det tidspunktet var prisrekord for høye strømpriser i de sørlige prisområdene.

Prisene i Midt-Norge og Nord-Norge har har sunket sammenlignet med prisene i april, men de holder seg godt under grensen for at man skal få strømstøtte, som er på 87,50 øre inkludert merverdiavgiften.
Lav kronekurs gjør at strømstøtten består

Selv om vi må tilbake 21 måneder for å finne en lavere månedspris i sør, kunne vi hatt enda lavere strømpriser hvis kronekursen hadde vært lik som i august 2021. Det siste halvannet året har det nemlig vært en kraftig utvikling i euro/krone-kursen, og ettersom strømmen handles for i euro på strømmarkedet, stiller den norske kronen svakere enn før 💰

Hadde eurokursen vært den samme i dag som den var i august 2021, ville strømprisene i mai vært under 70 øre i både NO1 og NO5. Da ville det ikke vært grunnlag for strømstøtte.

Hva havnet strømprisen og strømstøtten på i mai?
  • NO1 (Østlandet): 98 øre, 89 øre etter strømstøtte
  • NO2 (Sørlandet): 101 øre, 89 øre etter strømstøtte
  • NO3 (Midt-Norge): 40 øre, ingen strømstøtte
  • NO4 (Nord-Norge): 22 øre, ingen strømstøtte
  • NO5 (Vestlandet): 98 øre, 89 øre etter strømstøtte

Strømstøtten på Østlandet og Vestlandet ble 9 øre. På Sørlandet ble den 12 øre. Midt-Norge og Nord-Norge havnet under grensen for å motta strømstøtte. Prisene er inkludert merverdiavgiften (ingen MVA i Nord-Norge).

Staten dekker 90 prosent når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre/kWh, uten merverdiavgift. Med MVA er grensen 87,50 øre.
For å finne din eksakte støtte ganger du snittprisen i din prissone med forbruket ditt (antall kWt) og deler på 100 for å få tallet i kroner. Forbruket ditt for mai finner du i appen eller på Min Side.

Eksempelvis: Du bor i prisområde NO1 (Østlandet) og har brukt 2000 kWt i mai. Da blir regnestykket slik: (158 øre * 2000 kWt) / 100 = 3160 kroner.

Merk at enkelttimer kan gi utslag på totalbeløpet du får på fakturaen. Siden strømstøtten baserer seg på snittprisen for hele måneden, vil mye bruk i enkelttimer med høye strømpriser påvirke den totale regningen din. Det er nemlig strømprisen, time for time, ganget opp med forbruket ditt, som du får oppgitt på fakturaen.

Kort om prisområder

Kort oppsummert: Hvis tilgangen er lav og etterspørselen etter strøm er høy, vil prisen presses opp. De viktigste faktorene som bestemmer strømprisen er tilgang på vann i magasinene, brudd i strømnettet, flaskehalser i strømforsyningen og tilgangen på strøm i Europa. Når tilgangen er lav og strømprisen høy i Europa eksporterer Norge nemlig mer energi til kontinentet, som gir Sør-Norge mindre strøm å fordele. Prisene i Midt-Norge og Nord-Norge påvirkes lite av hvor mye strøm vi eksporterer til Europa – her er været den viktigste faktoren.

Strøm overføres fra de områdene der det produseres til der behovet finnes. Kraftbehovet samsvarer ikke alltid med hvor det produseres mest strøm, og da må vi overføre strøm fra ett område til et annet. Men, det er begrenset hvor mye strøm som kan sendes gjennom én kabel samtidig og derfor er det ikke alltid mulig å sende strømmen dit den trengs mest. De stedene i strømnettet hvor overføringskapasiteten er begrenset, kaller vi flaskehalser. For å løse utfordringene med overføringskapasitet og flaskehalser er Norge delt inn i fem prisområder, også kalt budområder.