Strømpris og strømstøtte i januar

Vi holder deg oppdatert på hvordan strømprisen utvikler seg, uten å bruke vanskelige ord og begreper. Les hva strømprisen havnet på i januar 2023 i de fem norske prisområdene.
mann med telefon
I januar ble snittprisen halvert sammenlignet med desember måned, i alle prisområdene. Økt mengde vind og nedbør i Midt-Norge og Nord-Norge gjør at strømprisen sank. Norge har i tillegg eksportert mindre strøm til resten av Europa, som gjorde at vi hadde mer strøm å fordele i Sør-Norge 😊

En tredje faktor som påvirket hele landet er mildere vær i visse perioder. Mildere vær = lavere strømforbruk hos bedrifter og i hus og hjem, som igjen gir en lavere etterspørsel. Og som vi allerede vet: Lavere etterspørsel (etter strøm) betyr lavere priser!
Hva havnet strømprisen og strømstøtten på i januar?
  • NO1 (Østlandet): 158 øre, 95 øre etter strømstøtten
  • NO2 (Sørlandet): 158 øre, 95 øre etter strømstøtten
  • NO3 (Midt-Norge): 87 øre, ingen strømstøtte
  • NO4 (Nord-Norge): 46 øre, ingen strømstøtte
  • NO5 (Vestlandet): 161 øre, 95 øre etter strømstøtten

Strømstøtten på Østlandet og Sørlandet ble dermed 63 øre. På Vestlandet ble støtten 66 øre. Prisene er inkludert merverdiavgiften (ingen MVA i Nord-Norge).

Staten dekker 90 prosent når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre/kWh, uten merverdiavgift. Med MVA er grensen 87,50 øre.
For å finne din eksakte støtte ganger du snittprisen i din prissone med forbruket ditt (antall kWt) og deler på 100 for å få tallet i kroner. Forbruket ditt for januar finner du i appen eller på Min Side.

Eksempelvis: Du bor i prisområde NO1 (Østlandet) og har brukt 2000 kWt i januar. Da blir regnestykket slik: (158 øre * 2000 kWt) / 100 = 3160 kroner.

Merk at enkelttimer kan gi utslag på totalbeløpet du får på fakturaen. Siden strømstøtten baserer seg på snittprisen for hele måneden, vil mye bruk i enkelttimer med høye strømpriser påvirke den totale regningen din. Det er nemlig strømprisen, time for time, ganget opp med forbruket ditt, som du får oppgitt på fakturaen.

Kort om prisområder

Kort oppsummert: Hvis tilgangen er lav og etterspørselen etter strøm er høy, vil prisen presses opp. De viktigste faktorene som bestemmer strømprisen er tilgang på vann i magasinene, brudd i strømnettet, flaskehalser i strømforsyningen og tilgangen på strøm i Europa. Når tilgangen er lav og strømprisen høy i Europa eksporterer Norge nemlig mer energi til kontinentet, som gir Sør-Norge mindre strøm å fordele. Prisene i Midt-Norge og Nord-Norge påvirkes lite av hvor mye strøm vi eksporterer til Europa – her er været den viktigste faktoren.

Strøm overføres fra de områdene der det produseres til der behovet finnes. Kraftbehovet samsvarer ikke alltid med hvor det produseres mest strøm, og da må vi overføre strøm fra ett område til et annet. Men, det er begrenset hvor mye strøm som kan sendes gjennom én kabel samtidig og derfor er det ikke alltid mulig å sende strømmen dit den trengs mest. De stedene i strømnettet hvor overføringskapasiteten er begrenset, kaller vi flaskehalser. For å løse utfordringene med overføringskapasitet og flaskehalser er Norge delt inn i fem prisområder, også kalt budområder.