Hva er nettleie?

Som forbruker betaler du strømselskapet for den strømmen du bruker, og nettselskapet for å få den levert hjem. Nettleien inkluderer avgifter til det lokale nettselskapet ditt og Statnett. Nettleien er med andre ord kostnaden alle forbrukere betaler for å ta i bruk det norske strømnettet.

Hvorfor har det kommet en ny nettleiemodell?

Formålet med den nye nettleiemodellen er at vi skal bruke strøm smartere. I dag bruker vi for mye strøm i forhold til hva strømnettet har kapasitet til å levere. Hvis vi sammen blir mer bevisst på vårt eget strømforbruk kan vi redusere store utvidelser av strømnettet, som kan føre til høyere nettleie på sikt.

Hva har endret seg?

Tidligere var nettleien delt inn i et fastledd og et energiledd. Fastleddet var et satt beløp, bestemt av nettselskapet, med en lik sum hver måned for de aller fleste. Energileddet var en fast, liten sum for hver kilowattime du brukte.

Nå er nettleien delt inn i et kapasitetsledd og et energiledd. På energileddet betaler du fremdeles per kilowattime som forbrukes, men prisen varierer ut fra når på døgnet og når i uken strømmen brukes. Kapasitetsleddet, som erstatter fastleddet, beregnes enten fra den timen du forbrukte mest strøm måneden før, eller som et snitt av de høyeste timene over et antall dager. Dette, samt prissatser, kan du finne i Talkmore Strøm-appen eller hos ditt nettselskap.

Resultatet av den nye nettleien er at forbrukerne får større mulighet til å påvirke hva de betaler for nettleien. Den nye nettleiemodellen skal belønne kunder som jevner ut forbruket og dermed reduserer toppene i strømforbruket sitt.

Reduser nettleien med Talkmore Strøm-appen

I appen kan de fleste av våre kunder se hva nettleien koster. Vi henter informasjon om hvilket nettselskap du har og prisene for energiledd og kapasitetsledd, og bruker din forbruksdata for å vise deg nøyaktig hva nettleien vil koste.
Last ned appen
Person ser på dagens strømpris i Talkmore Strøm-appen

Spar mer med et smartere strømforbruk ⚡

En kunde hos nettselskapet Elvia med et strømforbruk på 1500 kWh kan eksempelvis spare 450 kroner per måned på kapasitetsleddet ved å ikke lade elbiler og kjøre mange apparater i hjemmet samtidig. Hvis et strømforbruk på 1000 kWh plasseres på natt/helg fremfor dag, kan den samme husholdningen spare ytterligere 63 kroner per måned. Dette tilsvarer en sum på hele 6156 kroner i året. Se eksemplene under for å få et bilde av hvordan det ideelle strømforbruket ser ut:
⚠️ Et dilemma mange vil oppleve er at det ofte ser gunstig ut å bruke strøm på natten og timer man ikke er hjemme. Det er fint å huske på at elsikkerhet alltid kommer først og at man ikke bør sette på maskiner, lade mindre enheter eller lade elbil med stikkontakt uten oppsyn.