Informasjon om kompensasjonsordning

Som følge av høye strømpriser har staten innført en kompensasjonsordning som kompenserer deler av strømregningen til Norges strømkunder. Dersom gjennomsnittlig spotpris er høyere enn 70 øre per kilowattime vil staten dekke 90% av prisen over 70 øre per kilowattime. Staten har nylig besluttet forlengelse av ordningen ut 2024. Oppdatert 02. mars 2023.

Familie som koser med hund

Hvordan får jeg denne kompensasjonen?
Du trenger ikke gjøre noe selv for å få støtten du har krav på – alt skjer automatisk. Det er nettselskapet ditt som er ansvarlig for at du får riktig støttebeløp på fakturaen din.

 

De fleste kunder hos Talkmore Strøm betaler strømforbruk og nettleie på en og samme faktura, og du vil derfor også få strømstøtten trukket direkte fra fakturaen din fra oss. De som får separat faktura for nettleie fra nettselskapet, vil få støtten trukket direkte fra på fakturaen din for nettleie.

 

Hva går kompensasjonsordningen ut på?
Støtteordningen gjelder alle privatkunder. Ordningen gjelder imidlertid ikke hytter og fritidsboliger. Det betyr at hvis du har både hus og hytte vil du kun få kompensert deler av strømmen til huset ditt. Kompensasjonen gjelder for strømforbruk inntil 5000 kilowattimer per måned. Det er svært få som bruker mer strøm enn dette.


Ordningen gjelder fra og med desember 2021 og ut 2024. Regjeringen har varslet en forbedret kompensasjonsordning som vil være på plass høsten 2023, les mer om endringene i pressemelding fra regjeringen

 

Slik blir regnestykket for deg
Det er ikke rett frem å regne ut støtten man har krav på, men her er en forklaring for de som vil dykke ned i detaljene:

Det er 5 ulike prisområder i Norge. Hvis vi tar utgangspunkt i Sør-Norge og en strømpris på 200 øre (før mva). Staten dekker fra 1. september 2022 90% av prisen over 70 øre.

Da blir regnestykket slik:
200 øre - 70 øre = 130 øre
130 * 0,9 = 117

Det betyr at staten vil dekke 117 øre (146 øre med mva) og du betaler 104 øre etter mva.

Merk at beløp i regnestykket er avrundet til nærmeste hele krone.