Hvorfor har ikke Talkmore variabel strømavtale?

Talkmore Strøm tilbyr kun én avtaletype til strømkunder, nemlig spotprisavtale. Hvorfor tilbyr vi ikke en variabel avtale?
Kvinne ser på dagens strømpris i Talkmore Strøm-appen
17. november 2022 gikk Forbrukerrådet ut og ba strømselskaper som tilbyr variabel prisavtale om å stanse salget av denne avtaletypen. Hvis de ikke gjør det, ber de myndighetene om å innføre et forbud.
Variable avtaler har gitt flere strømkunder sjokk når strømregningen kommer. Likevel reklameres det ofte med at variable strømavtaler gir kunden forutsigbarhet. Men hva er denne forutsigbarheten?
Hva er en variabel strømavtale?
En variabel strømavtale er som en kombinasjon av spotprisavtale og fastprisavtale, der strømprisen bestemmes av strømleverandøren omtrent hver 14. dag eller sjeldnere.
Det reklameres ofte med at variable avtaler gir kunden forutsigbarhet. Ord som trygg, garanti og stabil brukes gjerne for å tilby en trygghet til kunder som ser for seg å kunne få en mer stabil strømregning fra måned til måned.

Rent praktisk kan det å velge en variabel prisavtale bety at du må betale en dyrere strømpris over tid, sammenlignet med å velge en spotprisavtale. Når strømprisene svinger kraftig er sjelden strømselskapene i stand til å få en god nok oversikt over prisene og markedet. Dersom spotprisene stuper og den variable prisen har blitt sikret for høyt, sitter kunden igjen med en høy strømregning og strømselskapet sitter igjen med en høy gevinst.

Vi tilbyr kun én strømavtale
Talkmores strømavtale er en timesspotavtale. Spotprisavtale er anbefalt av Forbrukerrådet og Statistisk Sentralbyrå. Spotpris viser seg å være den billigste strømavtalen over tid for folk flest, selv når du tar kraftige prissvingninger med i beregningen.
Svaret på hvorfor vi ikke tilbyr variabel strømavtale er at vi ønsker å tilby kunder en strømavtale som gjør at de sparer mest penger over tid. Ved hjelp av Talkmore Strøm-appen kan kundene våre få forutsigbarhet ved å følge med på og få varsler om strømprisen, samt få full oversikt over strømforbruket.

Hvorfor Talkmore Strøm ikke anbefaler å velge en variabel avtale ❌

  • Alle tilleggskostnader er bakt inn i strømprisen på fakturaen. Det betyr at du ikke får spesifisert hvor stor andel av fakturaen som går til spotpris, påslag, fastbeløp og eventuell fortjeneste til strømselskapet.
  • Du har ingen kontroll på hva du faktisk betaler for strømmen med en variabel prisavtale. Du må stole blindt på leverandøren om at de lover å gi deg så lav strømpris som mulig.
  • Selskaper som tilbyr variabel avtale, kan overskride plikten om å varsle kunder innen 30 dager før endringen trer i kraft. Det betyr at strømleverandøren ikke trenger å varsle kunden per SMS, e-post eller på Mine Sider – de kan fritt endre prisen uten å måtte informere kunden om det.