Gjennomfakturering

Hos oss får de fleste kunder strøm og nettleie på én regning. Det gjør det enklere for deg å holde oversikt over strømutgiftene, og du slipper å legge ut for statens kompensasjonsordning.
mor og sønn sitter ved spisebord, mor jobber med budsjett

Gjennomfakturering betyr at nettleien fra nettselskapet ditt inkluderes på fakturaen du får fra strømleverandøren din. Det gjør at du som kunde får én samlet faktura for både strøm og nettleie hvor strømstøtten allerede er trukket fra totalbeløpet. For at strømselskapet skal kunne tilby gjennomfakturering, må de inngå en avtale med nettselskapene.

Her er en oversikt over nettselskapene vi i Talkmore Strøm samarbeider med:
  • Elvia (tidligere Hafslund Nett)
  • Tensio TS
  • BKK Nett
  • Agder Energi Nett
  • Lede AS (tidligere Skagerak Nett)
  • Lyse Elnett
  • Norgesnett
  • Glitre Nett
  • Fagne AS (tidligere Haugaland Kraft Nett)
  • Troms Kraft Nett 

Sist oppdatert 11.01.2023.


Hvorfor du slipper å legge ut for strømstøtten

Hva menes med at du slipper å legge ut for strømstøtten fordi vi tilbyr gjennomfakturering? Det betyr at vi trekker fra støttebeløpet på nettleien før vi sender ut fakturaen på vegne av oss og nettselskapet ditt. Både nettleien og støttebeløpet kommer tydelig frem på fakturaen din.

Uten gjennomfakturering vil kundene måtte betale hele strømregningen til strømleverandøren sin uten at eventuelt støttebeløp er trukket fra. Støttebeløpet vil bli trukket fra på den separate nettleiefakturaen fra nettselskapet sitt, da det er de som har fått ansvar for å administrere kompensasjonsordningen. Du kan lese mer om statens kompensasjonsordning her.

Er gjennomfakturering en fordel for deg?

I en tid der mange strømleverandører ikke tilbyr gjennomfakturering, opplever vi i Talkmore Strøm at det er viktig for mange å ha både strømforbruk og nettleie samlet på én faktura. Ikke bare for å holde bedre oversikt over utgiftene relatert til strømforbruket – men ikke minst for å slippe å betale en høy strømregning til strømleverandøren og deretter få refundert støttebeløpet fra nettselskapet opptil 2 uker senere.