spesialnummer-skip-og-fly

Priser i og til utlandet

Skip, ferge, fly og offshore

Soner Ut/mottak pr min*   SMS/MMS**  Pris pr MB     
MCP Offshore  kr 1,35/0,37  kr 0,39  kr 0,99

Skip (Telenor Maritime)

og ferge

 kr 14,99  kr 3,99  kr 14,99***
Fly  kr 19,99  kr 3,99  kr 24,99Oppstartspris pr samtale kr 0,99. Samtalepriser gjelder pr minutt. Prisene gjelder fra 2. mai 2022. Alle priser er inkl. mva og oppgitt i norske kroner. For bedrifter er mva fradragsberettiget i regnskapet.

Merk at bruk av "emojis" (smileys og figurer lastet ned via app) i en SMS kan telle som opptil 100 tegn per emoji.

*Pris pr min. Om du ringer fra en sone til en annen er det høyeste minuttpris som gjelder. For samtaler fra Norge gjelder egne priser. For samtaler i Norden og Europa gjelder sekund-taksering, og for øvrige land gjelder minutt-taksering. Eksempelvis vil en samtale på 10 sekunder bli belastet for 1 minutt ved minutt-taksering.

**Mottak av MMS koster det samme som å sende MMS.

***Datapakke Verden 200 MB til 199,- kan benyttes på Skip (Telenor Maritime). Les mer her.

 

OBS! Dersom du befinner deg nært grensen til et annet land er det anbefalt å ikke la telefonen velge automatisk, men heller manuelt velge selv. Dette for å forhindre at telefonen igjen senere bytter over til feil nettverk/operatør i nabo-landet. Prisene for bruk i nabo-landet kan være annerledes enn i det landet du befinner deg i, f.eks om du er i et land nært grensen til et nabo-land utenfor Europa så vil det påløpe ekstra kostnader dersom telefonen din kobler seg opp mot et nettverk i nabolandet. Les mer herMobilbruk satellitt

 

Sone Ut/mottak pr min*  SMS/MMS**         Pris pr MB
Satellitt kr 29,99
 kr 3,99 kr 49,99

*Pris pr min. Om du ringer fra en sone til en annen er det høyeste minuttpris som gjelder. For samtaler fra Norge gjelder egne priser. For samtaler i Norden og Europa gjelder sekund-taksering, og for øvrige land gjelder minutt-taksering. Eksempelvis vil en samtale på 10 sekunder bli belastet for 1 minutt ved minutt-taksering.

**Mottak av MMS koster det samme som å sende MMS.
Ulike priser gjelder for hver sone, og det er viktig å sette seg inn i disse før du drar utlands. Se oversikt her.