Priser i utlandet fra 27. mai 2018

Priser i utlandet gjeldende fra 27. mai 2018

Priser i utland (utover EU) og på skip

Husk at du også kan bestille Datapakker til utland og skip til en billig penge!

Priser i utland - utover EU/EØS

1,35,-/0,37,-
0,39,-
0,99,-
4,99,-
2,49,-
9,99,-
14,99,-
3,99,-
24,99,-


Fra 27. mai gjelder nye soner og priser i utlandet. De nye prisene kan du se her.

Merk at bruk av "emotikon" (smileys og figurer lastet ned via app) i en SMS kan telle som opptil 100 tegn pr emotikon.

NB! Om du oppholder deg i nærheten av den tyrkiske delen av Kypros, kan det være at du roamer med en tyrkisk operatør. Da vil du få priser og tjenester som om du oppholder deg i Tyrkia.


Alle priser er ink. mva og i norske kroner. For bedrift er mva fradragsberettiget i regnskapet.

Samtalepriser gjelder pr minutt. Prisene gjelder fra 1.juni 2015.

 

Mobilbruk satelitt

Satelitt
29,99,-/29,99,-
3,99,-/3,99,-
49,99,-

 

* Pris pr min. Om du ringer fra en sone til en annen er det høyeste minuttpris som gjelder. For samtaler fra Norge gjelder egne priser. For samtaler i Norden og EU gjelder sekund-taksering, og for øvrige land gjelder minutt-taksering. Eksempelvis vil en samtale på 10 sekunder bli belastet for 1 minutt ved minutt-taksering. 
** Mottak av MMS koster det samme som å sende MMS.