Priser til spesialnummer

Til 3-sifrede nummer

Til 3-sifrede nummer

     Oppstart  pr minutt  
Nødnummer (110, 112, 113) 0,- 0,-
175, 177, øvrige 3-sifrede nummer 0,59,- 1,29,-
Til 4-sifrede nummer Til 5-sifrede nummer Infonummer 800 - 819 xx xxx Underholdningstjenester / givernummer (820 - 85x xx xxx)

OBS! Samtaler til servicenummer og spesialnummer samt kjøp av tjenester fra eksterne aktører (for eksempel spill, parkering, bussbillett, bestille legetimer og liknende), vil bli fakturert måneden etter faktisk forbruk. Dette vil stå spesifisert i samleposter på fakturaen.

Ønsker du detaljert spesifikasjon hva hva du har kjøpt eller hvilket nummer du har ringt, må du logge deg inn på Min Side på www.strex.no. Dette er informasjon Talkmore ikke har tilgang til.