Endringer i forsikringsvilkår

Fra og med 01.01.2017 bytter vi forsikringspartner fra Gjensidige til Brightstar Insurance Services, B.V. (filial Norge), med AIG Europe Ltd som forsikringsgiver. 

 

Ansvaret til Gjensidige opphørte 31.12.2016, og alle henvendelser vedrørende forsikringssaker må meldes inn til ny forsikringspartner. 
I forbindelse med bytte av forsikringspartner, har vi også endret forsikringsvilkårene og du finner oversikt over endringene nederst på siden.

Har du behov for å kontakte AIG Europe Ltd/Brightstar Insurance Services, kan du ta kontakt på mail eller telefon:

Tlf: 800 20 190

Mail:  forsikring.talkmore@brightstarprotect.com

Forsikring Mobil og Nettbrett

Endringer:

 • Forsikringsgiver endres fra Gjensidige Forsikring til AIG Europe Ltd/Brightstar Insurance Services, B.V (filial Norge).Bruker på abonnement
 • Forsikringen endres fra SIM til IMEI forsikring*

Fordeler

 • Forsikring Mobil & Nettbrett vil fortsatt ha de samme fordelene:                                                                                      
  • Du betaler 99,- per måned
  • Dekker alle skader, inkl vannskade og tyveri
  • Skaden kan ikke være påført med vilje og sikkerhetsforskriftene for forsikringen må følges
 • Fra 2017 vil vi nå også tilby:
  • Raskere og enklere skademelding
  • Raskere reparasjonstid ved skade

Egenandeler:

 • Du betaler 600,- i egenandel ved første skade
 • Egenandeler ved flere skader innen 12 mnd:
  • Andre skade: kr 1500,-
  • Tredje og flere skader: kr 2500,- (pr skade)

Vilkår

 • Last ned fullstendig vilkårsliste her.

Forsikringsbevis

 • Last ned forsikringsbeviset ditt her.

 

*Forsikringen endres fra SIM til IMEI

I dag er forsikringen knyttet til ditt SIM-kort. Det betyr at det er den telefonen SIM-kortet er installert i når skaden/tapet skjer som er forsikret.

Fra 1.1.2017 endres dette til at det er selve telefonen som er forsikret og forsikringen gjelder kun den telefonen, uansett hvilken SIM-kort som sitter i den.

Alle mobiltelefoner har et unikt ID nummer, kjent som IMEI, og det er dette nummeret som forsikringen knyttes til.

 • IMEI-nummeret finner du ved å taste *#06# på mobilen.
 • Får du en erstatningstelefon gjennom forsikringen, ved at telefonen er så ødelagt at den ikke kan repareres, vil forsikringen flyttes til erstatningstelefonen sitt IMEI nummer.
 • Hvis du kjøper en ny telefon kan du selv velge om du vil beholde forsikringen på den gamle, eller avslutte denne.