Nettslett

Nettslett

Ingen skal føle seg utrygge på nett, derfor får du advokathjelp til å fjerne uønsket innhold om du skulle behøve det. Nå er Nettslett inkludert i alle våre mobilabonnement!

Nyttig å vite

Dette dekker Nettslett
Forsikringen gir rett til advokathjelp i tilfeller der du (bruker av abonnementet Nettslett er tilknyttet) blir utsatt for krenkende nettpubliseringer slik dette er definert i vilkårene.
Krenkende nettpublisering defineres som krenkende og lovstridig informasjon, herunder ytringer, som er publisert om deg i åpne og fritt tilgjengelige kilder på Internett. Krenkende og lovstridige bilder av deg som er delt i åpne og lukkede kilder uten ditt samtykke.

I tillegg dekker forsikringen utbetaling av beløp til deg for tap av lønnsinntekt som følge av hendelsen og ditt behov for psykologbistand.
Se vilkår

Hvorfor dukker Nettslett opp på fakturaen min?
Nettslett er inkludert i abonnementet ditt, og medfører ikke ekstrakostnader for deg. Likevel står Nettslett oppført på fakturaen din. Dette er fordi Nettslett er unntatt fra MVA-beregning, og er skilt ut på fakturaen for å vise korrekt MVA. Abonnementsprisen du betaler påvirkes ikke av dette.

Dette er Nettslett

  • Du får advokatbistand hvis du blir utsatt for netthets, eller privat innhold kommer på avveie
  • Dekker juridisk rådgivning, utgifter til advokat, tapt lønnsinntekt og psykologhjelp 
  • Nettslett gjelder bruker av mobilabonnementet   

En undersøkelse Norstat har utført for NRK viser at over halvparten av dagens barn og unge har opplevd nettmobbing eller fått private bilder på avveie. Men også mange voksne opplever dette, hver eneste dag. Slike hendelser kan være vanskelig å stoppe på egenhånd – og gjør at den som rammes ofte føler seg hjelpeløs og utrygg. 

 

Her finner du mer informasjon om mva for Nettslett for Firmaabonnement.

Slik får du hjelp

  • Ta kontakt med HELP forsikring via www.help.no, på telefon 22 99 99 99 eller ved å sende en mail til post@help.no for å opprette en sak
  • Start gjerne med å fortelle hva saken gjelder og hva du trenger hjelp til
  • Når saken er registrert blir du kontaktet av en HELP-advokat med kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken din og deg videre

    Du kan også ta kontakt hvis du er usikker på om du kan bruke Nettslett til det du eller barnet ditt opplever. Da vil du få råd om hvordan du kan håndtere din situasjon.

Ikke Talkmore-kunde enda?

Nettslett er nå inkludert i alle våre mobilabonnement!