Viderekobling

Viderekobling av samtaler

Viderekoble alle samtaler
Aktivere: **21*(nr)# Deaktivere: #21#
Status: *#21#

Viderekobling ved ikke svar
Aktivere: **61*(nr)#
Deaktivere: #61#
Status: *#61#

Viderekobling ved ikke kontakt (avslått mobil/ikke dekning)
Aktivere: **62*(nr)#
Deaktivere: #62#
Status: *#62#

Viderekobling ved opptatt
Aktivere: **67*(nr)#
Deaktivere: #67#
Status: *#67#

Deaktivere alle viderekoblinger
Aktivere: # # 002 #


Obs! Husk å avslutte alle tastekoder med å trykke på knappen som markerer send eller ringeknappen.

 

Det koster ikke noe ekstra å viderekoble. Når du mottar telefoner som blir viderekoblet, vil du bli belastet vanlig samtaletakst til nummeret det er viderekoblet til som ved en vanlig samtale. Vedkommende som ringer deg blir belastet for samtalen til ditt nummer. Ved viderekobling til MobilSvar blir kun den som ringer belastet for samtalen.

For viderekobling til MobilSvar, benytt MobilSvar-nummeret +47 91509001.


Viderekobling i utlandet

Vennligst merk at viderekobling i utlandet fort kan bli kostbart.
Når du mottar samtaler som blir viderekoblet mens du befinner deg i utlandet, vil du bli belastet for utenlandspriser ved mottak av samtale og utgående samtaler. Prisen vil variere etter hvilket land du og mottaker befinner seg i.

For prisinformasjon for bruk i utlandet se priser i utlandet  (land utenfor Europa).