Nettslett

Nettslett

Nå er forsikringen Nettslett inkludert i alle våre mobilabonnement!

Din sikkerhet er viktig for oss

 

Forsikringen gir rett til advokathjelp i tilfeller der du (bruker av abonnementet Nettslett er tilknyttet) blir utsatt for krenkende nettpubliseringer slik dette er definert i vilkårene.
Krenkende nettpublisering defineres som krenkende og lovstridig informasjon, herunder ytringer, som er publisert om deg i åpne og fritt tilgjengelige kilder på Internett. Krenkende og lovstridige bilder av deg som er delt i åpne og lukkede kilder uten ditt samtykke.

I tillegg dekker forsikringen utbetaling av beløp til deg for tap av lønnsinntekt som følge av hendelsen og ditt behov for psykologbistand.