Brukerveiledning

Brukerveiledning

Lytte til beskjeder
Ring 91509001 for å høre beskjedene dine. Da får du automatisk lest opp hvor mange nye og gamle beskjeder du har.

Ønsker du ikke automatisk avspilling, kan du velge å alltid måtte angi personlig kode. Aktiver denne funksjonen
via Mine Sider*.

Personlig velkomsthilsen
Vi anbefaler deg å lese inn en personlig velkomsthilsen, slik at den som legger igjen beskjed er trygg på at det er nettopp din MobilSvar. Hilsenen kan vare opptil 1 minutt.

I tillegg til din vanlige velkomsthilsen, kan du aktivere en internasjonal velkomsthilsen. Når det kommer et anrop til din MobilSvar fra et utenlandsk abonnement, vil den internasjonale hilsenen avspilles, om du har aktivert denne.

Legge inn en velkomsthilsen
Ring ditt MobilSvar-nummer

 • Tast 2 når du er i hovedmenyen for å komme til menyen for velkomsthilsen
 • Tast 1 for å lese inn en personlig velkomsthilsen
 • Tast 2 for å lytte til din nåværende velkomsthilsen
 • Tast 3 for å bytte til standardhilsen
 • Tast 4 for internasjonal velkomsthilsen. Her kan du velge å aktivere/deaktivere eller lese inn en personlig hilsen

Du kan lese inn en velkomsthilsen så mange ganger du vil, helt til du er fornøyd

 

Lytte til beskjeder fra en annen telefon
Ring ditt eget mobilnummer og vent til du kommer til MobilSvar
Tast * for å avbryte din velkomsthilsen. Tast din personlige MobilSvar-kode og trykk #
Har du glemt koden, tast * og få den tilsendt som SMS til ditt mobilnummer

 

Nyttige manøvreringskoder

 • Tast * for å hoppe et trinn fremover i menyen (til hovedmenyen)
 • Tast 1 for å ringe tilbake til nummeret som har lagt igjen beskjeden
 • Tast 2 for å spille av neste beskjed
 • Tast 3 for å slette beskjed
 • Tast 4 for å spole bakover i beskjeden
 • Tast 5 for å pause opplesningen av beskjeden (oppheves ved å trykke på en vilkårlig tast)
 • Tast 6 for å spole fremover i beskjeden
 • Tast 7 eller # for å høre beskjeden om igjen (taster du 7 to ganger får du høre forrige beskjed)
 • Tast 8 for å høre tidspunktet beskjeden ble mottatt og anropsnummeret (kun dersom nummeret ikke er hemmelig)
 • Tast 0 for å få lest opp de ulike menyvalgene listet over


Legge igjen en beskjed

Den som ringer for å legge igjen en beskjed i din MobilSvar blir møtt med en stemme som forteller hvilket mobilnummer sin MobilSvar man har kommet til. Så blir vedkommende bedt om å taste 1 for å legge igjen telefonnummer, eller lese inn beskjed etter pipetonen.

Redigeringsmeny for innlesning av beskjed

 • Tast # for å komme til redigeringsmenyen for innlesning av beskjed
 • Tast 1 for å slette beskjeden du har lest inn
 • Tast 2 for å lytte til beskjeden du har lest inn
 • Legg på for å lagre beskjeden du lest inn


Lagre meldinger
Mobilsvar gir deg mulighet til å lagre inntil 20 talemeldinger. For å lagre en talemelding kan du taste 2 etter å ha lyttet til talemeldingen. Dersom du har lagret mer enn 20 meldinger får du varsel om å slette. Avspilte meldinger lagres automatisk, og beholdes i fem dager hvis de ikke slettes. Uavspilte meldinger lagres i 7 dager før de slettes automatisk.

Du kan også velge å motta kopi av alle dine beskjeder til ønsket e-postadresse (og du kan da lagre dem så lenge du selv måtte ønske). Dette kan du registrere ved å gå inn på Mine sider*. Her får du også tilgang til MobilSvar-innboksen din hvor du kan spille av dine beskjeder fra din pc.

De fleste mobiltelefoner har en ”talepostkasse”-funksjon på tast 1. Hold inne 1-tasten i et par sekunder, og telefonen ringer automatisk opp MobilSvar. Hvis nummeret ikke er lagt inn, har du mulighet til å gjøre dette.

 

Få alle MobilSvar meldinger gratis til din e-post
Registrer deg her for å få MobilSvar meldinger på e-post

 

Alternativer for viderekobling til MobilSvar
Stanardoppsettet for MobilSvar er at viderekobling aktiveres automatisk fra din mobiltelefon når denne er slått av, opptatt eller utenfor dekning. Du kan deretter selv angi innstillinger for når du ønsker viderekoblingen til MobilSvar skal utføres. Dette kan du angi via menyvalg i mobiltelefonen eller via tastevalg:

 • Aktivere viderekobling ved ikke svar: **61*91509001# (deaktivere: #61#)
 • Aktivere viderekobling ved ikke kontakt (avslått mobil/ikke dekning): **62*91509001# (deaktivere: #62#)
 • Aktivere viderekobling ved opptatt: **67*91509001# (deaktivere: #67#)
 • Aktivere viderekobling av alle samtaler: **21*91509001# (deaktivere: #21#)
 • Spesifisere antall sekunder (5/10/15/20/25/30) før viderekobling ved ikke svar: **61*91509001**(antall sek)#
 • Sletting av alle viderekoblinger: ##002#

Obs! Husk å avslutte alle tastekoder med å trykke på knappen som markerer send eller ringeknappen.

 

MobilSvar-kode
De tre første gangene du ringer MobilSvar får du hjelp via startveiledningen til å endre din MobilSvar-kode. Etter dette kan du endre koden ved å taste 3 når du er i hovedmenyen. Du blir da bedt om å taste inn ny kode (4-6 siffer). Følg instruksene som blir opplest. Du kan også endre din personlige kode ved å gå inn på Mine sider*. Her kan du be om å få tilsendt din MobilSvar-kode på SMS eller endre denne til en som er lettere å huske.

 

Støttemeny og språk
Via Mine sider* kan du velge om støttemenyen for MobilSvar skal slås av, eller om du vil ha den på engelsk.

* På Mine sider, på siden for Mine tjenester, finner du et banner nederst på siden som heter 'Andre tjenester'. Denne leder til en ny side med egen innlogging (tjenestene er levert av Telenor) hvor innstillinger for blant annet MobilSvar og TvillingSIM kan gjøres.