Viktig informasjon

Viktig informasjon

  • Ekstra Utland gjelder kun når du ringer fra Norge
  • Du får en SMS når du har brukt 80% av pakken
  • Merk at det kan forekomme enkelte forsinkelser i registrering av forbruk, og SMS-varsling bør derfor sees på som en indikasjon på ditt forbruk
  • Ved aktivering av en løpende talepakke i en måned vil pris og antall minutter og SMS justeres til de gjenstående dagene i måneden
  • Ved deaktivering av løpende talepakke, varer eksisterende pakke ut inneværende måne
  • Du må ha et enkelt- eller Talkmore Familie-abonnement