Kortbetaling og Autopåfyll

Med Autopåfyll er du sikker på at mobilen alltid kan brukes til det du vil.

Slik virker Autopåfyll

Ved aktivering av Autopåfyll fyller du på saldoen med et beløp mellom 200,-(minstebeløp)
og 900,-(maksbeløp). Minstebeløpet på 200,- kroner garanterer for dekning av utgifter
utover hva som er inkludert. Eksempler på dette er er bruk i utlandet, innholdstjenester
og samtaler til spesialnummer.

Tre dager før månedsskifte forhåndtrekkes månedsavgiften og ringesaldoen fylles opp
til det beløpet du valgte ved aktivering. Går saldoen under 50 kroner vil
Autopåfyll automatisk trekke penger fra det registrerte betalingskortet og fylle opp ringesaldoen
til det beløpet du valgte ved aktivering.

Vanlige spørsmål

Hvordan funger kortbetaling og Autopåfyll i praksis?

Eksempel på bruk av Autopåfyll og kortbetaling:
Du har et abonnement som koster 99 kroner pr. måned og du har 200 kroner på ringesaldoen
I løpet av måneden ringer du for 60 kroner til spesialnumre. Disse er allerede trukket fra
ringesaldoen. Tre dager før månedsslutt trekkes månedsavgiften med 99 kroner.
Ny saldo etter trekk vil da være 41 kroner.

Autopåfyll registrerer at saldoen er under 50 kroner og trekker dermed penger fra
kortet som er registrert. Saldoen vil da bli fyllt opp til 200 kroner.


Hva skjer om det ikke er dekning på bankkortet? Hvordan gjennopprette Autopåfyll etter sperring?