UtenforEuropa

Utenfor Europa

Sone 1
Startpris: 0,49
Minutt utgående: 4,99
Minutt mottak: 4,99
MB: 1,99
SMS utgående: 2,49
SMS mottak: 0,00
MMS utgående: 4,99
MMS mottak: 1,99

 

Sone2
Startpris: 0,49
Minutt utgående: 4,99
Minutt mottak: 4,99
MB: 4,99
SMS utgående: 2,49
SMS mottak: 0,00
MMS utgående: 4,99
MMS mottak: 1,99

Sone 3
Startpris: 0,49
Minutt utgående: 10,99
Minutt mottak: 10,99
MB: 29,00
SMS utgående: 2,49
SMS mottak: 0,00
MMS utgående: 4,99
MMS mottak: 1,99

Du finner oversikt over soneinndelingen her.