SkipFlySatellitt

Skip, fly og satellitt

Priser for mobilbruk fra og til skip, fly og satellitt

Alle priser er oppgitt i norske kroner, ekskl. mva*.


Bruk fra Norge


Fra Norge til Nummer Per minutt
Aeromobile 88299 7,26
Globalstar 8818, 8819 22,09
Inmarsat Aero 8705 46,23
Inmarsat B 8703 17,66
Inmarsat B HSD 87039 64,53
Inmarsat BGAN 87077 34,73
Inmarsat BGAN HSD 87078 47,68
Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD 87060 64,53
Inmarsat M 8706 17,66
Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT 87076 17,66
Iridium 8816 8816 28,99
Iridium 8817 8817 28,99
Maritime Communication Partners 88232 11,17
Onair 88298 14,64
Oration 88233 22,09
Satellite Services COM4 M2M Non-Geografic 883190 0,47
Satellite Services Germany Non-Geografic 88228 0,47
Satellite Services Orange M2M Non-Geografic 883130 0,47
Telenor Connexion (M2M) 883120 0,82
Thuraya UAE 88216 9,44
United Nations 888 0,36
Vodafone M2M 88239 1,51
Oppstartspris per samtale er kr 1,00.
*Pris pr min. Om du ringer fra en sone til en annen er det høyeste minuttpris som gjelder. For samtaler fra Norge gjelder egne priser. For samtaler i Norden og Europa gjelder sekund-taksering, og for øvrige land gjelder minutt-taksering. Eksempelvis vil en samtale på 10 sekunder bli belastet for 1 minutt ved minutt-taksering.

OBS! Dersom du befinner deg nært grensen til et annet land er det anbefalt å ikke la telefonen velge automatisk, men heller manuelt velge selv. Dette for å forhindre at telefonen igjen senere bytter over til feil nettverk/operatør i nabo-landet. Prisene for bruk i nabo-landet kan være annerledes enn i det landet du befinner deg i, f.eks om du er i et land nært grensen til et nabo-land utenfor Europa så vil det påløpe ekstra kostnader dersom telefonen din kobler seg opp mot et nettverk i nabolandet. Les mer om hvordan du kan bytte til operatør manuelt her

Bruk fra skip, fly og satellitt

Priser når du bruker mobiltelefonen din på et nett som er satt opp på skip, offshore, i fly eller når du er koblet opp mot et satellittsystem. 


Merk at bruk av "emojis" (smileys og figurer lastet ned via app) i en SMS kan telle som opptil 100 tegn per emoji.


På skip med Telenor Maritime (inkluderer "Danskebåten" og "Kielfergen")
Startpris
Ut/mottak     
samtaler
SMS/MMS*

Data pr. MB
0,79
11,99 3,19
11,99
*Mottak av MMS koster det samme som å sende MMS.
På andre skip
Operatør Startpris Ringe Norge, EU/EØS, øvrige land, satellitt* Motta samtaler Sende SMS Motta SMS Sende MMS Motta MMS Data pr MB
AT&T Cingular Ships 0,00 33,12 33,12 2,59 0,00 5,18 2,07 41,40
WMS (Wireless Maritime Services) 0,00 33,12 33,12 2,59 0,00 5,18 2,07 41,40
TIM (Italy Maritime Services) 0,00 45,54 45,54 2,59 0,00 * * *
Vodafone Malta Maritime 0,00 33,12 33,12 2,59 0,00 * * *
On-Waves 0,00 8,28 8,28 2,59 0,00 5,18 2,07 41,40
Offshore (Telenor Maritime)
Startpris    Utgående
   samtaler        

Motta samtaler        SMS/MMS*
        Data pr MB
0,61     1,08
0,29        0,31
            0,79

*Mottak av MMS koster det samme som å sende MMS.
På fly
Operatør       Startpris               Ut/mottak
              samtaler
          SMS/MMS         Data pr MB
AeroMobile       0,79               15,99

 3,19         19,99
Via satellitt
System  Startpris   Ut/mottak samtaler     SMS/MMS*

Data pr MB
Thuraya     0,79       23,99  3,19                        
    39,99
*Mottak av MMS koster det samme som å sende MMS.