SkipFlySatelitt

Skip, fly og satelitt

Priser for mobilbruk fra og til skip, fly og satelitt

Bruk fra Norge


Fra Norge til Nummer Per minutt
Aeromobile 88299 7,26
Globalstar 8818, 8819 22,09
Inmarsat Aero 8705 46,23
Inmarsat B 8703 17,66
Inmarsat B HSD 87039 64,53
Inmarsat BGAN 87077 34,73
Inmarsat BGAN HSD 87078 47,68
Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD 87060 64,53
Inmarsat M 8706 17,66
Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT 87076 17,66
Iridium 8816 8816 28,99
Iridium 8817 8817 28,99
Maritime Communication Partners 88232 11,17
Onair 88298 14,64
Oration 88233 22,09
Satellite Services COM4 M2M Non-Geografic 883190 0,47
Satellite Services Germany Non-Geografic 88228 0,47
Satellite Services Orange M2M Non-Geografic 883130 0,47
Telenor Connexion (M2M) 883120 0,82
Thuraya UAE 88216 9,44
United Nations 888 0,36
Vodafone M2M 88239 1,51
Oppstartspris per samtale er kr 1,00.

Bruk fra skip, fly og satelitt

Priser når du bruker mobiltelefonen din på et nett som er satt opp på skip, offshore, i fly eller når du er koblet opp mot et satellittsystem.
På skip med Telenor Maritime (inkluderer "Danskebåten" og "Kielfergen")
Startpris Ringe Norge og EU/EØS Ringe øvrige Europa Ringe resten av verden Motta samtaler Sende SMS Motta SMS Sende MMS Motta MMS Data pr. MB
0,00 10,34 13,25 21,53 10,34 2,59 0,00 5,18 2,07 12,86
På andre skip
Operatør Startpris Ringe Norge, EU/EØS, øvrige land, satellitt Motta samtaler Sende SMS Motta SMS Sende MMS Motta MMS Data pr MB
AT&T Cingular Ships 0,00 33,12 33,12 2,59 0,00 5,18 2,07 41,40
WMS (Wireless Maritime Services) 0,00 33,12 33,12 2,59 0,00 5,18 2,07 41,40
TIM (Italy Maritime Services) 0,00 45,54 45,54 2,59 0,00 * * *
Vodafone Malta Maritime 0,00 33,12 33,12 2,59 0,00 * * *
On-Waves 0,00 8,28 8,28 2,59 0,00 5,18 2,07 41,40
Offshore (Telenor Maritime)
Startpris Ringe Norge og EU/EØS Ringe øvrige Europa Ringe resten av verden Motta samtaler Sende SMS Motta SMS Sende MMS Motta MMS Data pr MB
0,61 0,82 13,25 21,53 0,82 2,59 0,00 5,18 2,07 1,23
På fly
Operatør Startpris Ringe Norge, EU/EØS,øvrige land i Europa Motta samtaler Sende SMS Motta SMS Sende MMS Motta MMS Data pr MB
AeroMobile 0,49 10,99 10,99 2,49 0,00 4,99 1,99 29,00
Via satellitt
System Startpris Ringe Norge, EU/EØS, øvrige land, satellitt Motta samtaler Sende SMS Motta SMS Sende MMS Motta MMS Data pr MB
Thuraya 0,00 33,12 33,12 2,59 0,00 * * *

 

Samtaler takseres per minutt. Datatrafikk takseres per byte.

*) Ikke tilgjengelig