Norgetilutlandet

Norge til utlandet

Skal du ringe fra Norge til utlandet?
Lykke til med å skape internasjonale muligheter for bedriften din! 

Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyne og Grønland

Startpris 0,0*
Minuttpris 0,0*
SMS/MMS 0,0*


Europa (unntatt Norden)
Startpris 0,00
Minuttpris 1,83
SMS 0,55
MMS 1,19

 

Sone 1
Startpris 0,79
Minuttpris 3,19
SMS/MMS 1,19

 

Sone 2
Startpris 0,79
Minuttpris 3,99
SMS/MMS 1,19

 

Sone 3
Startpris 0,79
Minuttpris 6,39
SMS/MMS 1,19

 

* Fra 8. mai 2022 er Norden inkludert i abonnementet.

Du finner oversikt over soneinndelingen her.