Norgetilutlandet

Norge til utlandet

Skal du ringe fra Norge til utlandet? Her finner du prisene!

Lykke til med å skape internasjonale muligheter for bedriften din!

Sverige, Danmark, Finland, Island

Startpris 0,49
Minuttpris 1,19

Europa (unntatt Sverige, Danmark, Finland og Island)
Startpris 0,49
Minuttpris 1,59

Sone 1
Startpris 0,49
Minuttpris 1,59

Sone 2
Startpris 0,99
Minuttpris 2,99

Sone 3
Startpris 0,99
Minuttpris 3,99

 

Pris per SMS er kr 1,– fra Norge til alle land
Pris per MMS er kr 5,– fra Norge til alle land

Du finner oversikt over soneinndelingen her.