Autopåfyll - automatisk trekk

Automatisk påfylling på din ringesaldo.

Hvordan aktivere automatisk trekk/ Autopåfyll?  

Ved bestilling av et FRITT + EU abonnement med kortbetaling, må tjenesten AutoPåfyll aktiveres. Denne tjenesten sikrer automatisk påfylling fra ditt bankkort til din ringekonto.

Den faste månedsavgiften på abonnementet vil alltid faktureres forskuddsvis, og bli trukket fra ringekontoen din 3 dager før månedstart. Forbruk som ikke er inkludert i abonnementet, som for eksempel bruk i utlandet, innholdstjenester og spesialnummer trekkes fortløpende fra ringekontoen.

 

Når trekkes penger fra mitt bankkort?

Når saldoen din er under 50 kroner vil det automatisk gjøres en påfylling til ringesaldoen fra bankkortet ditt. Med en slik tjeneste er du sikker på at du alltid har penger på ringekontoen. Du kan velge et minstebeløp på kr 200,- ved aktivering av Autopåfyll, høyeste beløp er kr 900,-.

 

Kvittering på SMS

Du vil motta en kvittering på SMS når det er gjort et trekk. Da har du også full oversikt over dine påfyllinger.