Tjenester

Datakort

DatakortDatakort er et ekstra SIM-kort som du kan benytte i nettbrett, iPad, modem, ruter eller PC. SIM-kortet er knyttet opp til ditt hovedabonnement, og all trafikk samles på din faktura. Dersom du har inkludert datatrafikk i ditt hovedabonnement, vil trafikken på datakortet benytte av denne mengden. Bestilling av Datakort koster ingenting. 

Ekstra Utland Reservasjon mot opplysningstjeneste Sperrer for ditt abonnement TvillingSIM TvillingSIM i utlandet