Reklamasjon

Reklamasjon

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.


Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig.

Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangels beføyelser:
Kreve erstatning

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen ( vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til Talkmore sitt lager ) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, § 30.

En mobiltelefon vurderes å være utenfor garanti ved følgende forhold:

Når den er væskeskadet
Ved slag- eller mekanisk skade
Ved uautorisert inngrep i mobiltelefonen
Når telefonen ikke har gyldig kjøpskvittering/garantibevis
Hvis telefonen er programmert med virusinfisert programvare
Dersom telefon som blir sendt inn på service faller utenfor garanti vil det bli gitt ett prisoverslag for reparasjon som må aksepteres av kunde før reparasjon igangsettes.

Dersom du ikke ønsker telefonen reparert kan vi returnere denne til deg mot ett behandlingsgebyr + frakt.

Dersom du ønsker at serviceverkstedet skal skrote telefonen vil ikke det medføre ekstra kostnader for deg.

Lånetelefon

Vi tilbyr lånetelefon på forespørsel iht. til norsk lovverk dersom det tar lenger tid enn 7 virkedager å få innsendt mobiltelefon ferdig reparert.

Fant du det du lette etter?
Kundeservice ikon med smilefjes og headset
Fant du ikke svaret?
Ikke noe problem! Kontakt oss, så hjelper vi deg videre.
chat-boble ikon
Chat med oss
Snakk direkte med en av våre kundekonsulenter.
Varslingsboboleikon med utropstegn
Driftsmeldinger
Fungerer ikke alt som det skal? Sjekk driftsmeldingene våre for status.