Priser

Mobilpriser for bruk i Norge og Europa

{{SelectedCountry.Heading}}

Fri tale, SMS og MMS
Gjelder i Norge og Europa. Egne priser gjelder til spesialnumre, og for abonnementet Løpende.
EU/EØS
Fri bruk i Europa
Alle våre mobilabonnement lar deg bruke mobilen i Europa med akkurat samme priser som i Norge. Trygt og enkelt — hjemme og på ferie!
Data rollover
Du får ubrukt data opptil tilsvarende antall GB i ditt abonnement med til neste måned! Gjelder ikke ubegrenset data.

Priser til spesialnumre i Norge

Samtaler til servicenummer og spesialnummer samt kjøp av tjenester fra eksterne aktører (for eksempel spill, parkering, bussbillett, bestille legetimer og liknende), vil bli fakturert måneden etter faktisk forbruk. Dette vil stå spesifisert i samleposter på fakturaen.

Ønsker du detaljert spesifikasjon hva hva du har kjøpt eller hvilket nummer du har ringt, må du logge deg inn på Min Side på www.strex.no. Dette er informasjon Talkmore ikke har tilgang til.
Oppstart Pr minutt
Nødnummer (110, 112, 113) kr 0 kr 0
175, 177, øvrige 3-sifrede nummer kr 0,49 kr 0,49
Oppstart Pr minutt
Nummeropplysningen 1860 (samisk) kr 2,24 kr 10,10
Nummeropplysningen 1880 kr 16,81 kr 25,54
Nummeropplysningen 1881 og 1882 kr 14,90 kr 24,85
Nummeropplysningen 1885 kr 5,85 kr 16,72
Nummeropplysningen 1888 kr 28,07 kr 7,20
Oppstart Pr minutt
Alle nummer kr 0* kr 0*

*For abonnement som ikke har inkludert fri tale gjelder kr 0,49 for oppstart og kr 0,49 pr/min

Oppstart Pr minutt
800 xx xxx kr 0* kr 0*
810-814/819 xx xxx kr 0* kr 0*
815 xx xxx kr 0* kr 0*
85x xx xxx kr 0* kr 0*
88x xx xxx kr 0,69 kr 1,38
*For abonnement som ikke har inkludert fri tale gjelder kr 0,49 for oppstart og kr 0,49 pr/min

Teletorg-nummer faktureres via Strex, på lik linje som innholdstjenester på SMS.


Du vil få opplest minuttpris når du ringer til de individuelle teletorg-numrene, og du vil kunne se belastningen på din mobilfaktura. Hvis du heller ønsker å betale for disse tjenestene med ditt betalingskort, kan du ordne dette ved å registrere deg på Strex.

Det er også blitt innført lovpålagte beløpsgrenser på maks 50 euro pr samtale og 300 euro pr måned.


OBS! Samtaler til servicenummer og spesialnummer samt kjøp av tjenester fra eksterne aktører (for eksempel spill, parkering, bussbillett, bestille legetimer og liknende), vil bli fakturert måneden etter faktisk forbruk. Dette vil stå spesifisert i samleposter på fakturaen.


Ønsker du detaljert spesifikasjon på hva du har kjøpt eller hvilket nummer du har ringt, må du logge deg inn på Min Side på Strex. Dette er informasjon Talkmore ikke har tilgang til.