Fakturakontroll

Skill mellom jobb og privatbruk. Få full kontroll på hva bedriften skal dekke av mobilkostnader og gi samtidig de ansatte frihet til å bruke mobilen som de ønsker. 

Hvorfor bør dere ha Fakturakontroll?

Ingen bruker mobilen likt. Noen har behov for betalingstjenester i arbeidssammenheng, mens andre for eksempel kan ha et stort databehov på fritiden. Det er ikke nødvendigvis alle kostnader på mobilfakturaen bedriften skal dekke. Med Fakturakontroll kan de ansatte bruke mobilen som de selv ønsker uten at det går på bekostning av bedriftens utgifter, dersom ikke annet er avtalt. Med automatisert kostnadsdeling mellom jobb- og privat mobilbruk, kan bedriften oppnå forutsigbarhet og redusere tidsbruken på administrasjon. 

Enkelt å sette opp – enkelt å bruke!

Så enkelt kommer dere i gang:
GIF som viser fakturakontroll

Steg for steg veiledning

Vi hjelper dere med å komme i gang med Fakturakontroll, steg for steg.
Automatisk utregning av mobilkostnadene mellom jobb og privat.
Ikon av et dokument
Lett tilgjengelig rapporter for beregning av lønnstrekk.
Ikon av mobil med en meldingsboble
Full transparens med forbruksuttrekk på SMS til ansatte.
Forutsigbarhet og klare regler over hva bedriften dekker.
Ofte stilte spørsmål
Fakturakontroll legges til under Min Bedrift > administrasjon.
Skjermbilde av fakturakontroll i Talkmore-appen
Arbeidsgiver dekker kun mobilkostnader som den ansatte har behov for i jobbsammenheng.
Ja. Dere kan enkelt sette opp profiler med ulike regler i Talkmore-appen eller på Mine Sider. 

Rapporten gir dere en oversikt over hva som fører til lønnstrekk per bruker, basert på reglene i profilen. Bedriften velger selv hvilke beløpsgrenser de ansatte skal ha på de ulike kostnadspostene, som igjen kommer tydelig frem på rapporten. De ulike kostnadspostene er:

  • Abonnement kostnader
  • Tilleggstjenester
  • Kjøp av varer og tjenester

Rapporten kan eksportere til CSV-format, som enkelt kan importeres til lønnssystemet.

Fakturakontroll koster 19,–/mnd per bruker. 

Ikke Talkmore-kunde enda?

Bestill mobilbonnement med lave priser og garantert full Telenor-dekning!