Sentralbord

Web-basert sentralbord lar deg håndtere innkommende samtaler via et brukervennlig og intuitivt grensesnitt på PC eller Mac. Løsningen gir full oversikt over samtaler, samtalestatus og historikk på ansatte, og gjør det enkelt å overføre samtaler til rett person eller avdeling/svargruppe.
Skjermbilde av bedriftsnett på PC

Har din bedrift bestilt web-basert sentralbord og er du deltaker i en svargruppe, vil «Sentralbord» dukke opp i hovedmenyen når du logger inn.

 

Skjermbilde av bedriftsnett på PC

Samtalehåndtering

Skjermbilde av bedriftsnett på PC
  1. Her kan man se om man har en aktiv samtale igjennom hovednummeret, dette vil du merke ved at det ringer på telefonen din samtidig som du ser samtalen i feltet «Aktiv samtale» .
  2. Om det er kø inn til bedriftens hovednummer vil en eller flere ligge i feltet «I KØ».
  3. I web-basert sentralbord så kan du også logge deg inn og ut, akkurat som du kan i bedriftsnett-appen. På bildet ovenfor kan du se at denne agenten er innlogget i alle svargruppene den er medlem i. Hvis du ønsker å logge ut av alle svargruppene kan du logge av der hvor det står «Innlogget». 

Kontakter

Skjermbilde av bedriftsnett på PC

Til høyre ser du alle dine kontakter og nummer. På dette bildet så er det «Ansatte» som vises, som er alle de numrene i bedriften som er med i bedriftsnettløsningen. Du kan filtrere hvilke kontakter du ønsker å vise, enten om det er favoritter eller alle.

 

Du kan velge mellom:

  • Ansatte
  • Svargrupper
  • Eksterne
  • Favoritter


Du kan selv også velge hvordan kontaktene du har valgt skal vises, hvordan de skal sorteres. For å sortere så trykker du på for eksempel «NAVN» og da vil de bli sortert fra A-Å eller Å-A.

Menyene
I høyere hjørne på sentralbordets hovedside finner du fire knapper;
Skjermbilde av bedriftsnett på PC
Telefonrøret
Når du trykker på telefonrøret, får du opp denne boksen:
Skjermbilde av bedriftsnett på PC
Her taster du inn nummer og velger visningsnummer, og deretter ok for å ringe ut. Da vil telefonen din først koble opp samtalen ved at det ringer, besvar dette anropet og så vil samtalen kobles videre til det nummeret du har tastet. Samme mulighet får du også når du trykker på en i kontaktlisten og ring, men da er selvsagt nummer allerede fylt inn.
Legg inn kontakter
Når du trykker på legg inn kontakt, får du opp denne boksen:
Skjermbilde av bedriftsnett på PC
Fyll inn navn og nummer og ytterligere informasjon, om ønskelig. For eksempel kortnummer. En kontakt som ikke har Talkmore abonnement kan også ha kortnummer, men det vil kun være mulig å ringe til dette kortnummeret for ansatte i bedriften.
Nummeroppslag
Skjermbilde av bedriftsnett på PC

Har din bedrift bestilt tjenesten nummeroppslag får du opp dette forstørrelsesglasset. Og når du trykker på nummeroppslag, får du opp denne boksen. Her kan du søke opp alle personer og bedrifter som er registrert hos gulesider. Du kan søke ved å skrive inn navn eller nummer.


Kolonneinnstillinger og import av kontakter via CSV-fil
I kolonneinnstillinger kan du aktivere eller fjerne kolonner, for eksempel om du ønsker å fjerne epostkolonnen. Og har du for eksempel en stor kontaktliste liggende på PCen som du ønsker å få inn i sentralbordet, kan du enkelt importere denne ved å trykke importer kontakter.

SMS

Skjermbilde av bedriftsnett på PC
I hovedmenyen finner du «SMS» hvor man kan sende meldinger fra bedriftens hovednummer eller ditt eget mobilnummer. Her har du også mulighet til å lage SMS maler ved å trykke «Rediger» ved siden av maler. Du får også oversikt over sendte SMSer, disse vil ligge under «SENDTE MELDINGER».


Statistikk og logg
På sentralbord finner du «Statistikk og logg». Her visualiseres det et diagram på «besvarte anrop», «ikke besvarte anrop» og «innringer la på». Den viser per i dag status valgt etter «i dag», «i går» og «to dager siden». Du kan også filtrere på hvilke svargrupper/kø du ønsker å se statistikken til. Helt til høyere ser man informasjon om hvor mange samtaler som totalt har kommet inn, samt snitt varighet på samtalene.

Hovednummerlogg finner du nederst på samme side. Her ser du alle besvarte og ubesvarte på innkommende samtaler med tidspunkt, status på om samtale er besvart, besvart, viderekoblet eller ubesvart, innringer, varighet på samtalen og hvem som besvarte.
Skjermbilde av bedriftsnett på PC

Vi har også en enda mer utfyllende statistikk som gir en oversikt over en lenger periode, den finner du i hovedmenyen og heter statistikk.