Kalendersynk

Brukerveiledning

Med Talkmore Bedriftsnett har du mulighet til å rute innkommende telefonsamtaler og styre din tilgjengelighet basert på hendelser i Outlook-kalenderen din.


  1. For å konfigurere tjenesten må du logge inn på Mine Sider. Som administrator kommer du rett inn på oversikten over din bedrifts løsning. På høyre side vil du se at det står Microsoft Synkronisering.
  2. Fyll inn informasjon om bedriftens Office365/Exchange tjeneste (se brukerveiledning på neste side for detaljer om hva slags informasjon som skal fylles ut). Trykk lagre.
  3. Nå kan administrator legge inn alle e-mail adresser til de ansatte som skal ha synkronisering.
  4. Ansatte som har fått sin epostadresse registrert har nå mulighet til å aktivere Outlook synkronisering. Dette gjøres enten via app eller web. Via app går du til fanen Mer og velger Avansert. Via web går du til brukerfanen i menyen til høyre, velger Avansert og Outlook Synkronisering.
  5. Husk å endre på hva som skal skje med alle samtaler inn til ditt mobilnummer når du har en Outlook-avtale. Dette gjør du under Mer og Statusinnstillinger i appen. 
Bedriftens Office365/Exchange-tjeneste


Forutsetninger

Brukere som har slått på kalendersynkronisering vil få informasjon fra sin kalender koblet opp mot Talkmore Bedriftsnett. Kalenderinformasjon hentes via API-grensesnittet til Microsoft Exchange (Exchange Web Services). Talkmore Bedriftsnett kan synkroniseres mot Office 365 / Exchange Online eller mot følgende versjoner av Exchange Server:

 

  • Exchange2010
  • Exchange2010_SP1
  • Exchange2010_SP2
  • Exchange2013
  • Exchange2013_SP1

 

Synkroniseringskonto

For å få tilgang til kalenderinformasjon i Talkmore Bedriftsnett, må det være satt opp en systemkonto på Exchange-serveren med tilgang til kalenderinformasjon for bedriftens brukere. Denne kontoen må ha aktivert rollen Application Impersonation.

Hvis Talkmore Bedriftsnett skal kommunisere med en lokal installasjon av Exchange Server, så må serveren ha tilgjengeliggjort Exchange Web Services slik at Talkmore Bedriftsnett kan koble seg opp mot denne. Synkronisering kan settes opp for brukere på individuell basis, men alle brukerne må ha en mailboks knyttet til sin konto.

 

Serverkonfigurasjon i Bedriftsnett

Koblingen mot bedriftens Exchange-tjeneste konfigureres under Endre Oppsett / Microsoft Synkronisering:

 

Brukernavn: Navn på systemkonto i Microsoft Exchange med ApplicationImpersonation-rollen aktivert

Passord: Passord til samme bruker.

Exchange Web Services URL: URL til EWS-api’et til Exchange-serveren. For Exchange Online er denne typisk

https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx. For en lokalt installert eller hosted Exchange server vil

URLen være på formatet https://<mail.server>/ews/exchange.asmx hvor <mail.server> er offentlig url til</mail.server></mail.server>

URLen være på formatet https://<mail.server>/ews/exchange.asmx hvor <mail.server> er offentlig url til mailserveren.

DomeneDomenet til bedriften som skal synkroniseres. 

Exchange-versjon: Versjon på exchange-serveren.