Kom i gang med Talkmore Bedriftsnett CRM integrasjon!

Med Talkmore Bedriftsnett CRM integrasjon er det enkelt å trigge hendelser i et eget CRM system o.l. med informasjon om innkommende samtaler.

I Bedriftsnett legger man inn URL til systemet man ønsker å sende informasjonen. Linken må se ut som følger, og kan inneholde følgende variabler:

  • @o = deres organisasjonsID
  • @a = A-nummer (innringers nummer)
  • @b = B-nummer (oppringt nummer)
  • @c = C-nummer (agentens nummer)
  • @g = G-nummer (visningsnummer)
  • @n = Svargruppens navn

Så om man for eksempel legger inn URL:

https://mittcrm.no/mottakorgid=@o&anr@a&bnr=@b&cnr=@c&gnr=@g&svargr=@n, så vil parameterne sendes som orgid, anr, bnr, cnr, gnr, svargr til mittcrm.no/mottak.

 

Våre tjenestevilkår