Vilkår for Talkmore Nettbutikk

Disse vilkårene gjelder for salg av varer fra Talkmore gjennom Talkmore’s nettbutikk til kjøpere som ikke er forbruker. Ved salg til bedrift gjelder disse vilkårene så langt de passer. Bedrift får ikke bedre rettigheter enn hva som fremgår i kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven og angrerettloven kommer ikke til anvendelse for bedrifter.
Partene i avtalen er den som er registrert som bestiller av varen gjennom nettbutikken og Talkmore AS (org. nr. 876 839 342). Bestiller må være fylt 18 år, og være tilknyttet en eksisterende Talkmore Bedrift kundekonto som eier bestillers mobilabonnement.
Der det i disse vilkårene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev eller lignende.
Kundens bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos Talkmore, og den som bestiller vil motta en ordrebekreftelse på bestillingen. Avvik mellom kundens bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra Talkmore, som kunden kan velge å akseptere eller takke nei til. Kunden har likevel rett til å gjøre gjeldende sin opprinnelige bestilling såfremt den er i samsvar med Talkmore’s tilbud.
Talkmore tar forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme. Dette kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til den informasjonen som er gitt i vår nettbutikk, markedsføring og lignende. Dersom en av partene innså, eller burde ha innsett, at det forelå en skrive-/trykkfeil, er verken Talkmore eller kunden bundet av avtalen. Talkmore forbeholder seg retten til å kansellere hele eller deler av kundens bestilling om varen er utsolgt. Kunden vil bli informert dersom varen er utsolgt, og behov for å legge inn ny ordre.
Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Talkmore samarbeider med Klarna for å tilby deg fleksible, enkle og trygge betalingsmåter når du kjøper din nye telefon. Du kan selv velge ønsket betalingsmåte. Betaling skjer i henhold til nærmere avtale mellom bestiller, eier av Talkmore Bedrift kundekontoen og Klarna.

Klarna bruker de nyeste sikkerhetsmekanismene for å beskytte informasjonen din og forhindre uautoriserte kjøp. Klarnas kjøperbeskyttelse fratar deg alt ansvar i forbindelse med svindel. Les brukervilkårene her.

Du kan også finne svar på ofte stilte spørsmål om nettbutikken, betalingsmuligheter og Klarna på våre kundeservice sider eller inne på Klarnas spørsmål og svar side.

Talkmore leverer varen til bedriftens registrerte forretningsadressen hos Talkmore bedrift som eier bestillers mobilabonnement.
Med forretningsadresse menes den adressen som er registrert Brønnøysundregisteret. Det gis ikke anledning til å endre leveringsadresse etter at bestillingen har blitt registrert. Levering av varen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i ordrebekreftelsen. Talkmore har risikoen for varen inntil den overtas av kunden. Varen anses overtatt av kunden år kunden har fått varen i sin besittelse.

Dersom produktet ikke blir hentet eller mottatt av kunden ved levering til avtalt tid, er levering å anse som skjedd på det tidspunkt produktet er stilt til Kundens disposisjon på avtalt sted.

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Talkmore’s nettbutikk må anses som veiledende.

Når kunden har mottatt varen skal kunden snarest mulig undersøke om varen er i samsvar med ordrebekreftelsen eller om varen har feil eller mangler.

Om varen har blitt skadet under transport må det fylles ut avviksskjema hos transportør og gi beskjed til Talkmore.

Ved feil eller mangler ved varen må kunden kontakte Talkmore’s kundeservice innen rimelig tid.
Dersom en vare er utsolgt, vil varen bli sendt ut så snart den er på lager. Om vi ikke får inn varen igjen vil Talkmore informere kunden om dette snarest mulig. Se punkt 5.

11.1 Forsinkelse fra Talkmore’s side
Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil kunden motta informasjon snarest etter at Talkmore har blitt kjent med forsinkelsen. Kunden vil motta informasjon om, og eventuelt når levering kan skje.

11.2 Feil og mangel ved varen
Dersom det foreligger en feil eller mangel ved varen må det meldes inn til Talkmore innen rimelig tid. Slike meldingen kan gis skriftlig eller muntlig. Dersom produktet(ene) har en feil eller mangel har Talkmore rett til å søke å utbedre feil. Talkmore anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes skriftlig. Kunden vil motta en skriftlig bekreftelse på sin reklamasjon. Talkmore vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at kunden overtok varen.

 

11.3 Mislighold fra kjøpers side
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen og dette ikke skyldes forhold på Talkmore’s side – kan Talkmore etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra bedriften.

Angrerettloven gjelder ikke for kjøp mellom næringsdrivende.
Talkmore gir deg trygghet med 30 dagers returrett for kjøp av SomNy mobiltelefoner i nettbutikken. Angreskjema må fylles ut og returneres sammen med telefonen. Åpent kjøp i 30 dager gjelder fra varen er utlevert til kunden, til varen er returnert på postkontoret. Husk kvittering fra postkontoret som bevis dersom noe skulle skje med pakken før vi mottar den.

Talkmore tilbakebetaler hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra tidspunktet Talkmore mottar varen. For eventuell oppsigelse av abonnement må kjøperen kontakte kundeservice. Se vilkår for mobile tjenester

Returretten gjelder kun kjøp av mobiltelefon og varer som ved tilbud eller kampanje var inkludert i kjøpet av telefonen i Talkmore sin nettbutikk. Vi tar forbehold om at returrett kan nektes ved misbruk av ordningen.

Tilstand på telefon
Telefonen må leveres tilbake til Talkmore i tilnærmet samme stand som den var i da kjøperen mottok den. Med dette menes kosmetisk eller funksjonell tilstand som følger:
• Forsiden og baksiden av telefonen må vise lite eller ingen tegn på slitasje
• Ingen synlige skraper eller sprekker i eller på telefonen. Kun svært små merker godtas
• Ikke knust
• Fullt funksjonell, f.eks. høyttaler, mikrofon, knapp osv.
• Telefonen må være komplett og uten uautoriserte deler, og ikke være reparert på et uautorisert verksted
• Det er anbefalt at det benyttes deksel og skjermbeskyttelse.

Før mobilen sendes inn må kunden sørge for at:
• Telefonen kan slås av og på uten problemer
• Telefonen er satt tilbake til fabrikkinnstillinger
• Alle koder/låsefunksjoner er deaktivert
• Telefonen ikke har skjermlås, pinkode eller passord
• Skade utover normal slitasje
Dersom telefonen ikke oppfyller kravene til tilstand, må telefonen utbedres for kundens regning før telefonen kan returneres.

• Du må ha et aktivt mobilabonnement med månedspris for å kjøpe telefon med mobilrabatt
• Du kan kjøpe maksimalt en telefon per nummer hos Talkmore i året (i løpet av 12 måneder)
• Du må ha betalt 3 fakturaer hos Talkmore
• Dersom du har blitt ny kunde må du betale 3 fakturaer etter at rabatten er utløpt

Hvis bestillingen ikke overholder vilkårene over, vil rabatten etterfaktureres.

Mer om mobilrabatt.
Talkmore har salgspant i den leverte varen inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
Tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i kjøperens verneting.