Tjenestevilkår for Talkmorefordeler

Disse vilkår spesifiserer tilgang til Talkmorefordeler for brukere av Talkmore Bedrift mobilabonnement (Bruker). Vilkårene gjelder i tillegg til Kundens øvrige avtaleforhold med Talkmore Bedrift.
Tjenestevilkår for Talkmorefordeler trer i kraft samtidig med bedriftsavtalen med Talkmore Bedrift. Talkmore har rett til å endre fordelene, og vil informere Kunden og Bruker ved vesentlige endringer.

Talkmorefordeler er et utvalg fordeler og muligheter som Talkmore tilbyr Bruker. Fordelene tilbys til privatpersoner som kan vise til bedriftsabonnement hos Talkmore Bedrift, og bruk av fordelene foregår som privatperson.

 

3.1 Rabatt på Talkmoreabonnement til gjengen hjemme

Bruker har adgang til å inngå avtale om mobilabonnement i Talkmores privatportefølje til seg og sin familie til rabattert pris. Kundeforhold med Talkmore følger egne vilkår som regulerer avtale mellom privatpersonen og Talkmore. Rabatt fremgår av faktura til privatpersonen.

 

3.2 1000 kroner i rabatt på mobil i nettbutikken

Bruker har adgang til å kjøpe mobiltelefoner til rabattert pris i Talkmores nettbutikk. Kjøp i nettbutikken følger egne vilkår som regulerer avtale mellom privatpersonen og Talkmore. Rabatt fremgår av faktura til privatpersonen.