Kom i gang med konferanse

La oss komme i gang med tjenesten 😄

Med denne tjenesten kan dere enkelt sette opp eller planlegge telefonkonferanser med inntil 10 deltakere.

Det finnes tre forskjellige måter å starte en konferanse på:

  1. Ringe Talkmore sitt konferansenummer 919 00 000

    Ved å ringe Talkmore sitt konferansenummer kan du starte en ny konferanse eller delta i en konferanse. For å starte en ny konferanse må du velge en 6-siferet kode, hvor opptil 10 deltakere være med i konferansen ved at du opplyser om valgt kode og konferansenummer. Deltagerne i konferansen ringer 919 00 000 og oppgir konferansekoden for å bli med.

  2. Starte en konferanse fra https://bedriftsnett.talkmore.no/conference

    Ved å starte en konferanse fra web legger du inn alle som skal delta i konferansen (ikke deg selv, du blir automatisk oppringt), trykk på knappen «START KONFERANSE» og dermed vil alle deltakere automatisk bli ringt opp. Hvis du velger å starte en konferanse på denne måten, så trengs det ingen konferansekode.


  3. Planlegge en konferanse fra https://bedriftsnett.talkmore.no/conference

    Ønsker du å planlegge en konferanse lenger fram i tid, legger du inn dato og tid og dermed får du en kode som du kan dele med alle deltagere og du kan selv legge inn i tidspunkt for konferanse i kalenderen din. Nå må alle deltagere selv huske på når konferansen skal forekomme. De som skal delta i konferansen ringer 919 00 000 og taster inn konferansekoden for å bli med.