spesialnummer

Spesialnummer

Vær oppmerksom på at pris for spesialnummer kan variere i grenseområder.
3-sifrede nummer
   Oppstart  Pr minutt
 Nødnummer (110, 112, 113) kr 0 kr 0
 175, 177, øvrige 3-sifrede nummer kr 0* kr 0*

 

*For abonnement som ikke har inkludert tale gjelder 0,99 oppstart og kr 0,99 pr/min


4-sifrede nummer
   Oppstart  Pr minutt Sett over 
 Nummeropplysning 1860 (samisk) kr 4,99  kr 14,99
 Nummeropplysning 1890 kr 6,99  kr 18,99  kr 6,99
 Nummeropplysning 1880 kr 20,99  kr 31,99  kr 6,99
 Nummeropplysning 1881, 1882 kr 16,99   kr 27,99   kr 9,99
 Nummeropplysning 1888 kr 33,99  kr 10,99  kr 6,99

 
5-sifrede nummer
   Oppstart  Pr minutt
Alle nummer                              kr 0* kr 0*
     
*For abonnement som ikke har inkludert tale gjelder 0,99 oppstart og kr 0,99 pr/min
Infonummer (800 - 819 xx xxx,  85x xx xxx og 88x xx xxx)
                                                        Oppstart  Pr minutt
800 xx xxx      kr 0
kr 0
810-814 / 819 xx xxx kr 0*  kr 0*
815 xx xxx kr 0*  kr 0*
85x xx xxx
kr 0*  kr 0*
88x xx xxx
kr 0,99 kr 0,99
 
*For abonnement som ikke har inkludert tale gjelder 0,99 oppstart og kr 0,99 pr/min

Underholdningstjenester / givernummer (820 - 829 xx xxx)
820 - 829 xx xxx


Teletorg-nummer faktureres via Strex, på lik linje som innholdstjenester på SMS.
Du vil få opplest minuttpris når du ringer til de individuelle teletorg-numrene, og du vil kunne se belastningen på din mobilfaktura. Hvis du heller ønsker å betale for disse tjenestene med ditt betalingskort, kan du ordne dette ved å registrere deg på Strex.

Det er også blitt innført lovpålagte beløpsgrenser på maks 50 euro pr samtale og 300 euro pr måned.


OBS! Samtaler til servicenummer og spesialnummer samt kjøp av tjenester fra eksterne aktører (for eksempel spill, parkering, bussbillett, bestille legetimer og liknende), vil bli fakturert måneden etter faktisk forbruk. Dette vil stå spesifisert i samleposter på fakturaen.

Ønsker du detaljert spesifikasjon på hva du har kjøpt eller hvilket nummer du har ringt, må du logge deg inn på Min Side på Strex. Dette er informasjon Talkmore ikke har tilgang til.