Trygg Ung

Mer data til barna, mer kontroll til deg.

Abonnementet for eldre barn og ungdom

Trygg Ung er et perfekt abonnement for eldre barn og ungdom, som surfer mye med mobilen. Nå kan du velge mellom 2 GB og hele 5 GB data inkludert. Abonnementene har fri tale, SMS og MMS i Norge.

Husk at dere får 15% familierabatt på hvert abonnement, om dere samler 2 eller flere abonnement på samlefaktura.

God kontroll til deg

 • Når inkludert datamengde er brukt opp, blir abonnementet sperret for videre databruk, slik at du har full kontroll. 
 • Om datamengden brukes opp kan du enkelt kjøpe ekstra datapakke til barnet i Appen.
 • Du kan også følge med på forbruket til hele familien i Appen.
 • Automatisk sperre for dyre innholdstjenester og 820/829-nummer.
  Sperrene kan du selv deaktivere på Mine Sider.
 • Du kan få SMS-varsling når inkludert datamengde er i ferd med å brukes opp, og kan enkelt kjøpe ekstra datapakke via Appen.

trygg ung
2 GB Fri hastighet
229,- pr. mnd. 
Les mer
trygg ung
5 GB Fri hastighet
299,- pr. mnd. 
Les mer

Gode råd til barns mobilbruk

Gjør Netflix og Google tryggere for ditt barnGjør Netflix og Google tryggere      

Enkle steg for å gjøre Netflix og Google
barnevennlig.  

Les mer her

 

Gjør det tryggere for ditt barn på sosiale medierSosiale medier            

Har du barn på sosiale medier?
Her har du enkle tips.  

 

Les mer her

Gjør YouTube tryggere for barnetGjør YouTube tryggere

Her finner du enkle tips for å gjøre YouTube tryggere for ditt barn. 

Les mer her

Vilkår for barneabonnement

Alder

 • Trygg abonnement forutsetter at brukeren er under 21 år
 • Bruker må være registrert med fullt navn og fødselsdato
 • Juridisk eier av abonnementet må være over 18 år og kan ikke være registrert som bedrift

Regler Familierabatt/ verving

 • Trygg abonnement teller som ett abonnement i Familierabatt
 • Man kan ikke bli vervet til abonnementene Trygg Start eller Trygg Ung 
 • Har du et Trygg abonnement og verver noen til et Fritt-abonnement, får du rabatt på 199,- i to måneder. Vervebeløpet trekkes fra fakturaen til eier av abonnementet

Annet

 • Juridisk eier kan velge å fjerne sperrer som er satt som standard på abonnementet
 • Mobildata sperres ved oppbrukt mengde. Sperren varer ut gjeldende kalendermåned
 • Egne priser gjelder for bruk utover inkludert mengde, servicenummer, spesialnummer, og utland
 • Hastighet vil variere ut fra dekning og andre forhold. Se her for mer informasjon
 • Trygg abonnement er ikke sperret mot å fortsette databruk i tjenesten Datakontroll Utland
 • Standardsperrer aktiveres ikke automatisk ved abonnementsbytte til Trygg

Priser

Priser for utlandsbruk og utover inkludert bruk

Priser til utlandet

Priser til utlandet

0,-*
0,-*
0,-*
2,99,-
1,49,-
1,49,-
1,99,-
1,99,-
1,49,-
3,49,-
3,49,-
1,49,-
5,99,-
3,49,-
1,49,-

Samtaler til utlandet har en startpris på kr 0,39,-, dette gjelder alle abonnement.
Priser i utlandet Priser utover inkludert forbruk